Dicle Üniversitesi mülakatsız 244 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Dicle Üniversitesi mülakatsız 244 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika haberi: Dicle Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. İlan yazımızda.

Dicle Üniversitesi mülakatsız 244 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Dicle Üniversitesi 244 personel alımı yapacak.

Dicle Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında, farklı kadrolarda çalıştırmak üzere 244 personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan personel alımına baktığımızda<z alınacak adayların hemşire, eczacı, ebe, biyolog, sağlık teknikeri, diyetisyen, laborant, perfizyonist, sterilizasyon görevlisi, temizlik görevlisi, tıbbi görüntüleme teknisyeni, garson, hasta bakım ve temizliği personeli, ısıtma ve soğutma personeli, camcı, seramikçi, boyacı, mobilyacı, sıhhi tesisat bakım ve onarum personeli, basit bakım onarum personeli, berber, hayvan bakıcısı, asma tavan personeli, kaynakçı, kazan bakım onarım personeli, şoför, motor mekanik ustası, kaporta ustası, lastik tamiri personeli, çağrı merkezi personeli, aşçı, inşaatçı, destek personeli, elektrik teknisyeni, mekatronik teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2-Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak,
3-Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3), ön lisans mezunları için 2022 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2022
KPSS (P94) sınavına girmiş olmak.
4-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
5 - Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi ve sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler” hükmüne uygun olması.
6-Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
7-Adaylarla yapılacak hizmet sözleşmesinde belirtilen şartları yerine getirmeyenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.
8-Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilenler veya sözleşmesi tek taraflı fesih
edilenler başvuruda bulunamazlar.
9-Nöbet, vardiya usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
10-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
11-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)
12-Staj süreleri mesleki deneyim olarak kabul edilmeyecektir.
13-Atanmaya hak kazanan adaylar arşiv araştırması olumlu gelenlerin atamaları yapılacaktır

KADROLAR

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte yapılacak:

1-Başvuru formu (sistemden online olarak doldurulacaktır.)
2-Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3-İstenilen Alanda Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5-Lisans programından mezuniyet derece belgesi-transkript 100’lük sistem (eczacı için)
6- Belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise deneyim belgesi, belirtilen pozisyonlarda isteniliyor ise edevletten alacakları barkotlu SGK hizmet dökümünü (meslek kodunu gösterir) ve kurumundan alacağı çalışma süresini ve unvanını açıkça belirtilmiş ONAYLI çalışma belgesini yüklemeleri gerekmektedir.
7-Başvurulan unvanda nitelikler bölümünde isteniliyorsa Sertifikaların eklenmesi.
8-Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı ve Sağlık Kuruluşundan alınmış boy ve kilo ölçümü belgesi, Dicle Üniversitesinin http://pbs.dicle.edu.tr/ web adresindeki online başvuru sistemine bilgiler eksiksiz
ve doğru bir şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda başvuru yapılacaktır.

İlana başvurular bugünden itibaren 10 gün içinde pbs.dicle.edu.tr adresi üzerinden alınacak. 

Kadın erkek diğer vatandaşlarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 11 Gün Önce
He is bdjdd
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Ben 45 yaşındayım, ne yapalım biz ölelim o zaman. 30'a sabitlemişsiniz yaşı. O zaman kpss'ye Bi kural koyun; 30 yaşından büyükler sınava girmesin diye...