DHMi memur alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru 2023

DHMi memur alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru 2023

DHMİ tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 72 memur alımı yapılacağına yer verildi. Başvuru ekranı açıldı.

Memur Alımı İlanları 12 Eylül 2023 07:28 0
DHMi memur alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru 2023

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı yapacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2 kadroda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak kamu personeli alımında başvuru bilgileri Finans7.com'da.

Asistan Hava Trafik Kontrolörü kadrosuna 11, Stajyer Hava Trafik Kontrolörü kadrosuna ise 61 olmak üzere toplamda 72 personel alımı yapılacağına yer verildi. DHMi personel alımı başvuru bilgileri şu şekilde:

KİMLER İLANA BAŞVURU YAPABİLİR?

DHMİ memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

a) Türk Vatandaşı olmak

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak

c) 18 yaşını tamamlamış olmak

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde - http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.)

c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (22.09.2018 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”)

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar

a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak

b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 03/06/2024 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (03/06/1998 ve sonrasında doğmuş olmak.)

c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),

d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)

e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (22.09.2018 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.)

f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek. 

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki linkten başvurusunu yapması gerekmektedir.

Linke tıklayın ve açılan sayfada e devlet girişi yaptıktan sonra başvurunuzu yapın. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç