Devlete 320 büro personeli alımı yapılacak: İşte başvuru 2023

Devlete 320 büro personeli alımı yapılacak: İşte başvuru 2023

Son dakika: Kamu kurumlarına en az lise mezunu 320 büro personeli alımı yapılacağı açıklandı.

Kamu 21 Mayıs 2023 20:27 0
Devlete 320 büro personeli alımı yapılacak: İşte başvuru 2023

Son dakika: 320 büro personeli alımı yapılacak.

Kamu kurumları bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere büro personeli kadrosunda istihdam edilmek üzere KPSS puanı ile büro personeli alımı yapılacağını açıkladı. Üniversiteler ve kamu kurumlarına yapılacak olan personel alımında başvuru detayları Finans7.com'da...

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Büro personeli kadrolarına yapılan alımların başvuru genel şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- TCK 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

KPSS ŞARTI

Büro personeli kadrosuna başvuru yapacak adaylardan en az 60 ve 70 KPSS puan şartı aranacaktır.

İLANLAR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 25 büro personeli alım ilanı için TIKLAYIN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 25 büro personeli alım ilanı için TIKLAYIN

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 13 büro personeli alım ilanı için TIKLAYIN

Kültür ve Turizm Baknalığı 36 büro personeli alım ilanı için TIKLAYIN

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 61 büro personeli alım ilanı için TIKLAYIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi 40 büro personeli alım ilanı için TIKLAYIN

İŞKUR 125 büro personeli alım ilanı için TIKLAYIN

İlgili haber: KPSS'siz 2 bin 360 büro personeli ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç