Devlet Tiyatrolarına güvenlik, temizlik, şoför ve büro personeli alımı 2023

Devlet Tiyatrolarına güvenlik, temizlik, şoför ve büro personeli alımı 2023

Son dakika haberi: Devlet Tiyatrolarına KPSS 60 puan şartı ile personel memur alımı yapılacağına yer verildi. İlanların detayları yazımızda.

Devlet Tiyatrolarına güvenlik, temizlik, şoför ve büro personeli alımı 2023

Devlet Tiyatrolarına güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı ve büro memuru alımı yapılıyor.

Devlet tiyatroları bünyesine en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 60 puan şartı ile yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

1-Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
-Türk Vatandaşı olmak,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
-Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Erkek Güvenlik görevlisi alımı:

-Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 5414.11 (Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız)) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]
-Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Boy uzunluğu 170 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla, 13’den az olmamak ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek, (Örneğin; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15 85 kg ve en az 70-13 57 kg olmalıdır.)
-Bedensel engelli olmamak, (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeller bulunmamak)
-Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)
-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
-Diksiyonu düzgün, iletişim kabiliyeti yüksek olmak,

Kadın güvenlik görevlisi alımı:

-Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden en az 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, (e-Devletten alınacak 5414.11 [Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]
-Son başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıl süreyle geçerli silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,
-Boy uzunluğu 165 cm’den kısa olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’den fazla, 13’den az olmamak ve bu durumu bir sağlık kuruluşunca belgelendirmek, (Örneğin; boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+15 80 kg ve en az 65-13 52 kg olmalıdır.)
-Bedensel engelli olmamak, (şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik vb. engeller bulunmamak)
-Güvenlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)
-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak,
-Diksiyonu düzgün, iletişim kabiliyeti yüksek olmak,

Kadın Temizlik personeli alımı

-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 9112.01 (Destek Personeli-Yardımcı Hizmetler), 9112.06 (Temizlik Görevlisi) veya 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik) meslek kodlunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]
-Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)
-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Erkek Temizlik personeli alımı

-Lise ve dengi okul mezunu olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 9112.01 (Destek Personeli-Yardımcı Hizmetler), 9112.06 (Temizlik Görevlisi) veya 9622.01 Beden İşçisi (Temizlik) meslek kodlunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]
-Temizlik görevlisi olarak çalışabileceğini gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)
-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Erkek Şoför alımı

-Lise ve dengi okul mezun olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 25 (yirmibeş) yaşını doldurmuş, 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak)
-En az fiilen 90 gün yolcu taşıma hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 8331.03 (Otobüs Kaptanı (Şoförü)) veya 8331.05 (Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü)  meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü]
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)
-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

2. Erkek Şoför alımı

-Lise ve dengi okul mezun olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP94 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 25 (yirmibeş) yaşını doldurmuş, 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-Geçerlilik süresi dolmamış C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak)
-En az fiilen 90 gün yük taşıma hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 8332.02 (Şoför-Yük Taşıma) veya 8332.09 (Kamyon Şoförü) meslek kodunu gösterir barkotlu SGK Hizmet dökümü]
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)
-Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Aşçı Alımı

-Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Mutfak Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı programlarının birinden mezun olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-En az fiilen 90 gün aşçılık hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 5120.10 (Aşçı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

Bahçıvan alımı

-Ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının Bahçe Tarımı, Bahçe Ziraatı, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Süs Bitkileri Yetiştiriciliği programlarının birinden mezun olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP93 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-En az fiilen 90 gün bahçıvanlık hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 6113.10 (Bahçıvan), 6113.03 (Çiftçi-Bahçıvan), 6113.04 (Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar) veya 6113.07 (Peyzaj Bahçıvanı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

Büro Memuru alımı

-Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,
-Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 60 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
-Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığı bulunmadığını gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olmak, (atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir)

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak isteyenlerin 30 Ocak tarihine kadar aşağıdaki linkten müracaat etmesi gerekmektedir:

KPSS'siz ve KPSS ilanları için  TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;