Devlet Su İşleri DSİ KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu işçi Alımı Yapacak: İşte İŞKUR e sube Başvuru Ekranı 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Devlet Su İşleri DSİ KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu işçi Alımı Yapacak: İşte İŞKUR e sube Başvuru Ekranı 2022

devlet Su İşleri tarafından yayınlanan duyuruda en az ilkokul mezunları arasından KPSS'siz 157 işçi alımı yapılacağına yer verildi.

İşçi Alımı 24 Ekim 2022 00:10 8
Devlet Su İşleri DSİ KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu işçi Alımı Yapacak: İşte İŞKUR e sube Başvuru Ekranı 2022

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işçi alımı ilanı yayınlandı.

DSİ tarafından az önce bir ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda farklı kadrolarda istihdam etmek üzere 157 işçi alımı yapılacağına yer verildi. "Kurumumuz Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 157 kadroya Sürekli İşçi alınacaktır. Talebimiz Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Açık Kamu İş İlanları bölümünde 24.10.2022 tarihinde ilan edilecek ve 5 gün ilanda kalacaktır. Talebimiz ilan edildikten sonra ilanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapabilecektir. " ifadeleri ile yayımlanan duyuruda kadrolar ve alım yapılan yerler şu şekilde duyuruldu:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

9) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

10) Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

11) İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

12) İşe alınacak işçiler dört aylık deneme süresine tabi tutulacaktır. Deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir. Deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanarak aranan şartlara haiz olanların ataması yapılacaktır.

13) Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 07/11/2022 tarihinde Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

14) İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.

15) Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puanın altındakiler dikkate alınmayacaktır.

16) Kurumumuza ataması yapılan personel 3 yıl süreyle nakil talebinde bulunmayacaktır.

17) Sınavı asil olarak kazanan adayların arşiv araştırması yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başladı. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları takip edin.

Linke tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ ARAYAN yazan yerden giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan ekranda İŞ İLANLARI kısmına tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak. Burada İŞYERİ TÜRÜ yazan kısımda KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuan tıklayın. 

Not: İl İlçe kadro ve diğer yerleri doldurmanıza gerek yok. Sadece KAMU seçeneğini işaretleyip ARA butonuna tıklayın. İlanlar sıralanacaktır.

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (8)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Erzincan varmi
Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Erzurum var mı
Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Erzincan varmi
Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Ankara varmı
Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Manisa varmi