Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 26 İlde Havaalanlarına Personel Alımı Yapıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 26 İlde Havaalanlarına Personel Alımı Yapıyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yayımlanan açıklamada 24 ildeki havalimanlarına 60 memur alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 28 Kasım 2022 09:02 1
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 26 İlde Havaalanlarına Personel Alımı Yapıyor

DHMİ personel alımı kadroları ve başvuru şartları.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında perosnel laımı başvurusunun 4 Aralık'ta sona ereceğie ve başvuru yapmak isteyenlerin 6 gün içinde başvurusunu yapması gerektiğine yer verildi. Asistan Hava Trafik Kontrolörü kadrosuna 20 ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü kadrosuna 40 olmak üzere toplamda 60 kamu personel alımı için yayımlanan duyuruda başvuruların internet üzerinden, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı isealim sayfasından yapıldığının altı çizildi.

ALIM YAPILACAK İLLER

Personel alımı yapılacak iller şu şekilde: HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ

AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 1
Aydın Çıldır Havalimanı: 1
BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI MD. : 1
BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 2
ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1
HAKKARİ YÜKSEKOVA SELAHADDİN EYYUBİ HAVALİMANI MD.: 1
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 2
KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 1
MUŞ SULTAN ALPARSLAN HAVALİMANI MD. : 1
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 3
ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI MD. : 2
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 2
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1
YOZGAT HAVALİMANI MD. : 1

HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
AĞRI AHMED-İ HANİ HAVALİMANI MD. : 1
Aydın Çıldır Havalimanı: 2
BAYBURT-GÜMÜŞHANE HAVALİMANI MD. : 3
BİNGÖL HAVALİMANI MD. : 1
ERZİNCAN HAVALİMANI MD. : 1
ERZURUM HAVALİMANI BAŞ.MD. : 1
GÖKÇEADA HAVALİMANI MD. : 2
HATAY HAVALİMANI MD. : 1
IĞDIR ŞEHİT BÜLENT AYDIN HAVALİMANI MD. : 2
İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI BAŞMD. : 3
İSTANBUL HAVALİMANI BAŞMD. : 9
KAHRAMANMARAŞ HAVALİMANI MD. : 1
KASTAMONU HAVALİMANI MD. : 1
MARDİN HAVALİMANI MD. : 1
RİZE ARTVİN HAVALİMANI MD. : 1
SİİRT HAVALİMANI MD. : 1
ŞANLIURFA-GAP HAVALİMANI MD. : 1
TOKAT HAVALİMANI MD. : 1
TRABZON HAVALİMANI BAŞ.MD. : 3
VAN FERİT MELEN HAVALİMANI MD. : 1
YOZGAT HAVALİMANI MD. : 3

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,  
- Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak. 

Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
- Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
- Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.),
- Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (04.12.2017 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.),
- Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”). 

Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
- Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
- Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 12/06/2023 tarihi itibariyle, 27 yaşından gün almamış olmak (12/06/1997 ve sonrasında doğmuş olmak.),
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.tr- duyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
- Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
- Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (04.12.2017 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.),
- Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği kesilmemek.

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınıyor. 

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
DHMİ MÜDÜRLÜKTE YER ALMAK İSTİYORUM .SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ BÖLÜMÜNÜ OKUDUM . GEREĞİNİ ARZ EDERİM