Devlet Denetleme Kurulu Nedir, Görevleri Nelerdir? Devlet Denetleme Kurulu Kimlerden Oluşur?

Devlet Denetleme Kurulu Nedir, Görevleri Nelerdir? Devlet Denetleme Kurulu Kimlerden Oluşur?

Devlet Denetleme Kurulu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Devlet Denetleme Kurulu nedir? İşte merak edilen detaylar...

Haberler 3 Ağu 2022 22:04 0
Devlet Denetleme Kurulu Nedir, Görevleri Nelerdir? Devlet Denetleme Kurulu Kimlerden Oluşur?

Devlet Denetleme Kurulu internet üzerinden en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Devlet Denetleme Kurulu nedir? İşte merak edilen detaylar...

KPSS ile ilgili iddiaların ardından Devlet Denetleme Kurulu'nun görevleri merak edilmeye başlandı. Peki Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri nelerdir? Devlet Denetleme Kurulu ne zaman kuruldu? Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

DEVLET DENETLEME KURULU NEDİR?

Devlet Denetleme Kurulu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. İşlerini hukuk çerçevesi içinde, düzenli şekilde yürütüp geliştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Devlet Denetleme Kurulu'nun görevleri şu şekilde belirlenmiştir;

-İdari işlerin hukuka uygunluğunu, düzenli ve verimli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında sermayenin yarısından fazlası bu kurum ve kuruluşlara katıldığı tüm kuruluşta kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşlarında, tüm düzeylerdeki işçiler ve işverenlerin meslek kurumlarında, devlete yararlı olan tüm dernek ve vakıflarda tüm idari soruşturmaları, denetlemeleri, araştırma ve incelemeleri yapmaktadır.

-Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında denetim ve teftiş birimleri arasındaki uyum aktivitelerini yürütür.

-Sözleşme ya da antlaşmalarda bulunan maddeler kapsamında uluslararası örgüt ve kuruluşlarda araştırma ve inceleme yapar.

-Kamu yönetimi ve kamu hizmetleri sunumlarında şeffaflık, verim, etkinlik ve iyi yönetim alanlarında çalışmalar yapar.

-Mevzuatta belirlenmiş olan diğer görevleri üstlenir.

-Uluslararası kurum veya kuruluşların görev alanları ile ilgili katkı sağlayıp çalışmalar yapar ve katkı ve çalışmaları gerektiği zaman izleyerek koordine eder.

DEVLET DENETLEME KURULU YETKİLERİ

Devlet Denetleme Kurulu'nun yetkileri şu şekildedir; Belirlenen maddelerdeki kurum, kuruluş ya da birimlerden her kademe veya rütbede bulunan görevliler ile doğrudan yazışma sağlayarak, gerekli görüldüğü zaman dijital veya yüz yüze gizli ya da açık tüm bilgi, kayıt, belge, defter, malzeme, taşınır ya da taşınmaz işlem, envanter gibi olayların her adımını inceleme, gerekli görülen yere isteme, bilgi almak için tüm kademe, rütbe ve sınıftan görevlileri çağırabilme yetkisi vardır. Devlet Denetleme Kurulu kendisinden istenen konularda gerekli gördüğü kısımları ilgili kuruma aktararak DDK'ya bili verilir ve istenen tüm belgeler kurula gönderilmek zorunadır. Gizli ya da açık tüm bilgi ve belgeleri kamu kurumları ve bankalar da dahil tüm tüzel kişilerden isteme yetkisine sahiptir. İstenen bu bilgi veya belgeler geciktirilmeden Devlet Denetleme Kurulu'na ulaştırılır. Denetlenen durumlar için yardımcı olunması için kurum ve kuruluşlarda bulunan tüm rütbe ve kademedeki görevliler görevlendirilebilmektedir. Kurul'un bu isteği de geciktirilmeden yerine getirilmelidir. Bilirkişi de göreve atanabilir. Kurum ve kuruluşlar için başlatılmış denetleme koordine edilebilmektedir ya da gerekli görülüyorsa el koyup bilgi ve belgeler kurul tarafından devralınabilir.

DDK BAŞKANI KİMDİR?

Günümüzde Devlet Denetleme Kurulu'nun başkanı Yunus Arıncı'dır. Yunus Arıncı 20 Mart 2975 tarihinde Ordu'da dünyaya gözlerini açmıştır. 1992 senesinde Kumru İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Arıncı, 1996 senesinde Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra 2007 ve 2009 senelerinde Indiana Üniversitesi'nde Yüksek Lisans'ını bitirmiştir. İkinci üniversite bölümü ise Sosyoloji2dir ve eğitimini 2019 senesinde bitirmiştir. 1997 senesinde Başbakanlık Müfettiş Yardımcısı olmuştur. 2000 senesinde ise Müfettiş, 2007 senesinde Başmüfettiş görevini almıştır. 14 Ekim 2008 senesinde ise Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine atanarak 2015 senesine kadar görevine devam etmiştir. 2005 senesinde ise 1 sene geçici olarak TÜBİTAK Daire Başkanı olmuştur. 13 Temmuz 2015 senesinde ise Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı olmuştur. 31 Ekim 2016 senesinde ise Olağanüstü Genel Kurulu toplantısıyla birlikte Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyesi olmuştur. Arıncı, iyi derecede İngilizce bilir, evlidir ve 3 çocuğu vardır.

DEVLET DENETLEME KURULU NE ZAMAN KURULDU?

Devlet Denetleme Kurulu 3 Nisan 1981 senesinde kurulmuştur ve kurulun üye ve başkanı Cumhurbaşkanı kararıyla atanmaktadır. 

Yorumlar (0)

Seç