Devlet dairelerine, hastanelere ve belediyelere KPSS'siz ve KPSS'li 6662 personel ve işçi alımı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Devlet dairelerine, hastanelere ve belediyelere KPSS'siz ve KPSS'li 6662 personel ve işçi alımı 2024

Devlet kurumlarına, belediyelere ve hastanelere 6 bin 662 kamu personeli, sağlık personeli ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. İlanlar yazımızda.

Kariyer Kapısı 17 Nisan 2024 7
Devlet dairelerine, hastanelere ve belediyelere KPSS'siz ve KPSS'li 6662 personel ve işçi alımı 2024

Devlete, hastanelere ve belediyelere 6662 personel, memur ve işçi alımı yapılıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel, memur ve işçi alımı yapılıyor. Farklı illerde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan sağlık personeli,memur ve işçi alımında başvuruya dair bilgiler finans7.com'da.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer kapısı üzerinden yayımlanan ilanlara baktığımızda binlerce personel alımı yapıldığı bildirilirken yakın zamanda yeni personel alımlarının da yapılacağına yer verildi. 

KAMUYA MEMUR PERSONEL İŞÇİ ALIMINDA BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

Kamuya yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir:

- T.C Vatandaşı olmak.

- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

- 18 yaşını bitirmiş olmak

- Erkek adaylar için Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Atanacağı görevi yapmasına engel herhangi bir hastalığı olmaması.

İLANLAR VE BAŞVURU BİLGİSİ

TÜRKŞEKER 390 personel alım ilanı için TIKLAYIN

DAP 4 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TURASAS 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TURASAS 3 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TURASAS 6 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Erciyes Üniversitesi 144 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Dış İşleri Bakanlığı 8 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sakarya Üniversitesi 3 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa 5 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı 35 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TÜSEB 22 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Komutanlığı 28 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Orman Genel Müdürlüğü 20 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Orman Genel Müdürlüğü 26 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Orman Genel Müdürlüğü 124 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Çevre Bakanlığı 41 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TENMAK 76 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İçişleri Bakanlığı 1608 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Süleyman Demirel Üniversitesi 66 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Rekabet Kurumu Başkanlığı 25 personel alım ilanı için TIKLAYIN

TTK 44 personel alım ilanı için TIKLAYIN

İzmir Bakırçay Üniversitesi 11 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Muş Alparslan Üniversitesi 42 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Uşak Üniversitesi 55 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Gelir İdaresi Başkanlığı 1271 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Aile Bakanlığı personel alım ilanı için TIKLAYIN

Belediyelere KPSS'siz 2577 personel alım ilanı için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (7)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 40 Gün Önce
Sizleri Allah’a havale ediyorum
Ziyaretçi 41 Gün Önce
garibanin ezilmesini isteyen bir devlet yönetimi var oysaki halkın yasadiqi gibi yaşaması lazım dinimizce Allah nasıl biliyorsa öyle yapsın
Ziyaretçi 42 Gün Önce
Bu kafir münafıklardan hayır yok Allahım sen büyüksün senin herşeye gücün yeter allahumme amin
Ziyaretçi 42 Gün Önce
Şanlıurfa için alım yokmu ??
Ziyaretçi 42 Gün Önce
afyon na var mı nerden yapcaz