Delice Belediyesi 50-65 KPSs ile memur alımı başvuru formu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Delice Belediyesi 50-65 KPSs ile memur alımı başvuru formu yayınlandı

Delice Belediyesi 50 ve 65 KPSS puan şartı ile kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. İlan bilgileri yazımızda.

Delice Belediyesi 50-65 KPSs ile memur alımı başvuru formu yayınlandı

50 KPSS ile Delice Belediyesi memur alımı başvuru formu yayınlandı.

Kırıkkale Delice Belediyesi bünyesine 50 KPSS ile memur alımı yapılacağı açıklanmıştı. Geçen ay yayınlanan kamu personeli alımı ilanının başvuru detayları da belli olmuştu. İlan ile ilgili son dakika açıklaması geldi ve başvuru formunun yayınlandığına yer verildi. Peki ilana kimler başvurabilir? Başvuru şartları nedir?

İlana baktığımızda işe alınacak adayların Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni ve Anbar Memuru kadrolarında istihdam edileceğine yer verildi.

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

Söz konusu personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şar

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

- V.H.K.İ. ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına başvuracak adaylar için Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU FORMU YAYINLANDI

Delice Belediyesi personel alımı başvurusu başlıyor. Söz konusu personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla müracaatını yapması gerekmektedir:

1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

3. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

4. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

5. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,

6. 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),

7. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

9. Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

10. V.H.K.İ. ve Bilgisayar İşletmeni kadrolarına başvuracak adaylar için Millî Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

11. Başvuru formu (Form için TIKLAYIN)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvurular 11.12.2023-13.12.2023 tarihleri arasında belediyeye şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yolu ile gönderilecek. Öte yandan başvurular  [email protected] mail adresine de yapılabilecek.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç