Define Arayana Devletin Verdiği Pay Açıklandı

Define Arayana Devletin Verdiği Pay Açıklandı

Define arayan , kısa yoldan zengin olmak isteyen vatandaşlar için son dakika açıklaması geldi ve ne kadar pay verildiği açıklandı.

Finans Magazin 18.4.2022 12:46 0
Define Arayana Devletin Verdiği Pay Açıklandı

Define aramak isteyen ne yapmalı? İşte devletin define bulana verdiği ödül.


Son dönemlerde kısa yoldan zengin olmak isteyen vatandaşların en çok araştırdığı konu, define olan yerler konusu oldu. Define avcılığı yaparak para kazanmak ve zengin olmak isteyen vatandaşlar nerelerde define olduğunu, define arama izni almak için ne yapması gerektiği sorularını internet üzerinden araştırıyor. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda define avcılığı konularında detaylı bilgiye yer verdik.


Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden yapılan açıklamada 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 50. Maddesi ve buna bağlı olarak çıkarılan Define Arama Yönetmeliği çerçevesinde define aramak isteyen vatandaşlara , define avcılığı için iizn verildiği , bunun için bazı prosedürlerin takip edilmesi gerektiğine yer verildi.


DEFİNENİN ARANACAĞI YERDE OLACAK PERSONELLER

Definenin aranacağı yerde olması gereken personellerle ilgili, "Define aranacak yeri incelemeye gidecek en az iki kişiden oluşan müze ihtisas elemanı ve aramada bulunacak ihtisas elemanları ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı temsilcilerinin yol masrafı ve birinci derece devlet memuru harcırahı üzerinden yevmiyeleri define arayıcısı tarafından ödenir. Bu yevmiyeler günlük zorunlu giderleri karşılamadığı takdirde, aradaki fark yevmiyelerin yüzde ellisini geçmemek şartıyla define arayıcısı tarafından ayrıca ödenir." dedi.


BAŞVURU EVRAKLARI

Define arayacakların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını Bakanlığa yapması gerekmektedir:

a) Define aranacak sahanın yetkili teknik elemana çizdirilmiş, ilgili çevre ve şehircilik il müdürlüğünce tasdikli, 1/500 ölçekli tasviye münhanili haritası veya krokisi,


b) Krokisi çıkarılamayacak ev ve bunun gibi yerler için ise ada, parsel ve çap numarasını belirten vaziyet planı,


c) Uzaktan ve yakından olmak üzere çeşitli yönlerden çekilmiş net fotoğrafları,


ç) Define aranacak yer sahipli ise; gerçek kişilerden noterden tasdikli muvafakatname, tüzel kişilerden de yetkili organlarından alınacak muvafakat,


d) Define araması yapılacak sahada yer altı ve yer üstü hizmetlerine yönelik sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,


e) Define aranacak yer, yerleşim alanı içerisinde veya yakınında ise çevre yapılar açısından arama yapılmasında sakınca bulunmadığına dair yetkili kurumlardan alınan onay yazısı,


f) 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-2 listesinin 57 nci maddesi gereğince hazırlanan çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporu,


DEFİNENİN NE KADARI ARAYANA KALIR?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada define bulunması durumunda arayana verilecek tutar ile ilgili, "Bulunan definenin Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa yüzde ellisi define arayıcısına; özel veya tüzel kişilere ait arazide bulunmuşsa yüzde kırkı define arayıcısına, yüzde onu ise mülk sahibine verilir." ifadelerine yer verildi.


Yorumlar (0)

Seç