Çukurova Üniversitesi 55 KPSS ile 151 personel alımı başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Çukurova Üniversitesi 55 KPSS ile 151 personel alımı başvurusu başladı

Çukurova Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 151 personel alımı yapılacağına yer verildi. Başvurular başladı.

Çukurova Üniversitesi 55 KPSS ile 151 personel alımı başvurusu başladı

Çukurova Üniversitesi 151 personel alımı yapacak.

Çukurova Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların başladığı görüldü. Başvurular "www.cu.edu.tr/" adresi üzerindne başladı.

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre yapılacak kamu personeli alımında işe alınacak adaylar hemşire, eczane teknolojisi teknikeri, tıbbi görüntüleme teknikeri, radyoterapi teknikeri, Perfüzyon personeli, diş protez teknikeri, ağız ve diş sağlığı teknikeri, sağlık teknikeri, büro personeli, aşçı, temizlik personeli, şoför, güvenlik görevlisi, elektrik elektronik teknisyeni, elektrik teknisyeni, iklimlendirme ve soğutma teknisyeni, inşaat teknisyeni, mütercim, tercüman, gemi adamı kadrolarında çalıştırılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları şu şekilde:

* Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

* Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı
kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden,
sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince bu
maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

* Çeşitli KHK’lar ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

* Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

* Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

* Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir
ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

* Lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 55 puan
almış olmak, Önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türünden en az 55
puan almış olmak, Lise mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türünden en az 55
puan almış olmak.

** MÜTERCİM-TERCÜMAN pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak
adayların, 2022 KPSS-P3 puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen unvan için 10 (on) katı
adayın yazılı ve / veya sözlü sınav başarı sıralaması esas alınacaktır. Yazılı ve / veya sözlü sınav
için ayrıca duyuru yapılacaktır.

*** GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda; Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara ekli I sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel
pozisyonları için sınav şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması
durumunda bu pozisyon için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. 

BAŞVURU

İlana başvurular 19 Aralık ile 2 Ocak tarihleri arasında yapılacak. Başvurular "www.cu.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç