CTE Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (İdare Memuru, Personel 2022)
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

CTE Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (İdare Memuru, Personel 2022)

Adalet Bakanlığı CTE 2022 yılı personel alımı sonuçları açıklandı. İşte memur alımı sonuçları.

Sınav 21 Ekim 2022 18:53 0
CTE Memur Alımı Başvuru Sonuçları Açıklandı (İdare Memuru, Personel 2022)

CTE memur alımı sonuçları açıklandı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 230 kamu personeli alımı sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

150 İDARE MEMURU ALIMI

15.09.2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmî Gazete’de yayımlanan 150 İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı için Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 30.09.2022 tarihinde başlayıp 14.10.2022 tarihinde sona ermiştir.

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin “Başvuruların İncelenmesi” başlıklı 31/A maddesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvurusunu tamamlayan 10.975 adayın başvurularının incelenmesi sonucunda; başvuru şartlarını taşıyan İdare Memuru Öğrencisi adaylarının KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu 150 kadro sayısının 5 katı 751* idare memuru öğrencisi adayı sözlü sınav ve mülakata katılmaya hak kazanmış olup; sözlü sınav ve mülakata katılacak olan aday bilgileri ilan ekindeki sorgu ekranından görüntülenebilecektir. (* 750’inci aday ile 751”inci adayın puanları birebir aynı olduğundan Yönetmelik hükümleri gereği her iki aday da sözlü sınava katılacaktır.)

Sözlü sınava katılacak aday bilgileri ilan ekindeki sorgu ekranından görüntülenebilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında (Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü Sınav;

İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 40,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 20,

Genel Kültür 40,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.

Mülakat;

İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,

Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,

Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.

Nihai Başarı Listesi;

Nihai başarı listesi, adayların merkezi sınav, sözlü sınav ve mülakattan aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre belirlenecektir.

Nihai başarı listesinde, puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, mülakat puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Nihai başarı listesi sözlü sınav ve mülakatın bitimini müteakip Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden bilahare ilan edilecektir.

80 PERSONEL ALIMI

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 80 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı 15.09.2022 tarihinde Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesinde ve Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu personel alım ilanına ilişkin başvurular 30.09.2022 tarihinde başlamış ve 14.10.2022 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinde yer alan “…sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağırılır…” hükmü gereği, başvurusunu tamamlayan 14.129 adayın başvurularının incelenmesi ve her bir pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere KPSS P3 puan üstünlüğü esas alınarak en yüksek puandan başlanmak suretiyle sıralanması sonucu aşağıda yer alan tabloda belirlenen kontenjan sayısının 3 (üç) katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanmıştır. 
 

Pozisyon Unvanı    İstihdam Şekli    Kontenjan    Sözlü Sınava Çağırılacak Aday Sayısı (Kontenjan Sayısı*3)
Psikolog    Sözleşmeli    37    112*
Sosyal Çalışmacı    Sözleşmeli    19    57
Öğretmen    Sözleşmeli    16    48
Fizyoterapist    Sözleşmeli    4    12
Veteriner Hekim    Sözleşmeli    2    6
İnşaat Mühendisi    Sözleşmeli    1    3
Gıda Mühendisi    Sözleşmeli    1    3
TOPLAM    80    241
(*Psikolog unvanına başvuru yapan adaylardan 111’inci ve 112’nci adayların KPSS puanları birebir aynı olduğu için Yönetmelik hükümleri gereği her iki aday da sözlü sınava katılacaktır.)

Sözlü sınava katılacak aday bilgileri ilan ekindeki sorgu ekranından görüntülenebilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav işlemleri Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü hizmet binasında (Hacı Bayram Mahallesi Agâh Efendi Caddesi No:70/1 Altındağ/ ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü sınavda;
a) İlgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
b) Atatürk İlke İnkılap tarihi 20,
c) Genel kültür 20,
d) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20
Puan esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda başarılı olunabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Mülakat;
İlgilinin davranışı ve genel fiziki durumu 50,
Bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneği 50,
Puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Öğrenci adayının sözlü sınavda ve mülakatta başarılı sayılabilmesi için her birinden 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alması gerekmektedir.
Nihai Başarı Listesinin belirlenmesinde; adayların merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayan sıralama dikkate alınacak olup, puanların eşit olması halinde sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alacaktır.

FİNANS7.COM  | ANKARA

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç