CTE 8 bin 647 infaz koruma memuru alımı sürüyor 2023

CTE 8 bin 647 infaz koruma memuru alımı sürüyor 2023

CTE bünyesine 8 bin 647 infaz koruma memuru alımı başvurusu sürüyor. Peki infaz koruma memuru alımı hangi illerde yapılacak? İKM'ler ne iş yapar? işte detaylar.

CTE 8 bin 647 infaz koruma memuru alımı sürüyor 2023

İnfaz koruma memuru alımı başvuruları sürüyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 8 bin 647 infaz koruma memuru alımı yapıyor. Başvurusu 25 Nisan'da e-devlet üzerinden başlayan başvurular alınmaya devam ediyor. Peki İKM şartları nedir? İKM'ler ne kadar maaş alır? Detaylar haberimizde.

iKM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İnfaz koruma memuru alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için; 14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin "Özel Şartlar" bölümünün 6’ncı maddesinin 18 inci fıkrasının "c" bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

- Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 11.05.2023 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); gemi adamı, teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför), sağlık memuru ve hemşire için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.),

- Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

- Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için:

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,  

- Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,

- Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir).

ALIM YAPILACAK ŞEHİRLER

İnfaz koruma memuru alımında hangi şehre kaç kişi alındığına dair tablo için TIKLAYIN

İKM NE İŞ YAPAR, iKM MAAŞı NE KADAR 2023

Adalet Bakanlığı CTE bünyesinde çalışan infaz koruma memurları Cezaevlerinde istihdam edilir. Mahkumlarla ilgili işleri yaparlar. Farklı birimlerde görevlendirilen personeller, mahkumların düzeninden sorumludur. İKM'ler de en düşük memur maaşı seviyesinde maaş almaktadır. 12 bin lira civarında. Sizce bu maaş yeterli mi? Kaç TL olmalı? Aşağıdaki yorum kısmından yazın.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı iş başvurusu internet üzerinden, e devlet kapısı üzerinden alınacak.

E Devlet kapısı üzerinde, arama kısmına Adalet Bakanlığı İş Başvurusu kısmına yukarıdaki gibi Adalet Bakanlığı iş başvurusu yazın ve çıkan sonuca tıklayın. Daha sonra açılan ekranda yeni başvuru kısmından müracaatınızı yapın.

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)

Seç