CTE 50 idare memuru alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru şartları ve tarihi 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

CTE 50 idare memuru alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru şartları ve tarihi 2024

CTE personel alımı duyurusu geldi. Yayınlanan açıklamada 50 idare memuru alımı yapılacağına yer verildi.

CTE 50 idare memuru alımı ilanı yayınlandı: İşte başvuru şartları ve tarihi 2024

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü CTE 50 idare memuru alımı yapacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2024 yılı idare memurluğu alımı ilanına yer verildi.

Yayınlanan son dakika açıklamasında sözlü mülakat ile 7 ve 9. dereceli memur kadrolarına 50 kamu personel alımı yapılacağı bildirilirken işe alınacak personellerin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edileceği bildirildi. İlana başvurular 24 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR? İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlara baktığımızda başvuru bilgilerinin şu şekilde olduğu görülüyor:

a) Adaylarda aranacak şartlar;
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil
Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş,
Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 29'uncu maddesi hükümleri gereğince adayların aşağıdaki
şartları taşımaları gerekmektedir.

- Türk Vatandaşı olmak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi
bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 28.06.2024 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş,
merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 18.09.2022 tarihinde
yapılmıştır.) tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (18/09/1987 sonrası doğumlu olanlar),

- Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv
araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü
olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik
ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri
olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık
kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı
olan adaylardan istenecektir.)

- 2022 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

BAŞVURU

İlana başvurular 24 ile 28 Haziran arasında alınacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Başvuru ekranı açıldığında bildirimle haberdar olmak için UYGULAMAMIZI TIKLA İNDİR

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç