CTE 1019 cezaevi katibi alımı başvuru şartları nedir? Başvuru ne zaman 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

CTE 1019 cezaevi katibi alımı başvuru şartları nedir? Başvuru ne zaman 2023

CTE bünyesine yapılacak cezaevi katibi alımı için kadro ihdası oldu. Peki başvuru şartları nedir? Başvuru ne zaman?

CTE 1019 cezaevi katibi alımı başvuru şartları nedir? Başvuru ne zaman 2023

CTE 1019 cezaevi katibi alımı başvuru şartları nedir?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararnamede birçok kamu kurumuna kadro ihdsı yapıldığına yer verildi. Kamuya yeni personel alımı için yapılan kadro ihdası şu şekildeydi:

Yayınlanan kadrolara baktığımızda 1019 cezaevi katibi alımı yapılacağı görüldü. Peki cezaevi katibi nedir? Ne iş yapar? Başvuru şartları nedir? Alımı ne zaman yapılacak? İşte son dakika bilgileri.

CEZAEVİ KATİBİ NE İŞ YAPAR?

Cezaevlerinde çalışan cezaevi katipleri, mahkum kayıtları, belgelerin düzenlenmesi, gelen-giden evrakların takibi, arşivleme işlemleri, yazışmalar, raporlama ve benzeri işlemleri yapan kişilerdir.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Cezaevi katibi alımı başvuru şartları şu şekilde:

-  Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

- Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, Kamu Personel Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,

- Yapılacak sınavın son başvuru tarihi tibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (

-  Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.),

-  Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.),

- Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak,

-  Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.).

BAŞVURU NE ZAMAN?

Cezaevi katibi alımı başvurularının 2024 yılında yapılması bekleniyor. İlan geldiğinde kaçırmamak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin:
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç