Çorlu Belediyesi mimar ve zabıta memuru alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Çorlu Belediyesi mimar ve zabıta memuru alımı yapacak

Çorlu Belediyesi en az lise mezunu personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Çorlu Belediyesi mimar ve zabıta memuru alımı yapacak

Çorlu Belediyesi en az lise mezunu zabıta memuru ve mimar alacak.

Tekirdağ Çorlu Belediye Başkanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Çorlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam etmek üzere kamu personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda personel alımı yapılacak kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

2 mimar

7 zabıta memuru

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak memur alımına KPSS P3, KPSS P93 ve KPSS P94 puan türü ile başvuru yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Ortaöğretim 2022-KPSSP94, Önlisans 2022-KPSSP93ve Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

- Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların müracaatlarını 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında yapması gerekiyor. Başvur uevrakları ve bilgileri aşağıdaki linkte detaylı şekilde verilmiştir:

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç