Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı

Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı. Başvuruya ilişkin bilgiler ve detaylar yazımızda.

Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı

Cizre Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusu başladı.

Şırnak ili Cizre Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında zabıta memuru ve itfaiye eri alımı başvurusunun başladığına yer verildi. 60 KPSS puanı ile yapılan zabıta memuru alımında ikamet şartı aranmıyor.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Söz konusu ilana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

- Türk vatandaşı olmak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye
Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddelerindeki
özel şartlara göre zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve
ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması, (Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

- İtfaiye eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve
yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

Kadrolar ve başvuruya ilişkin bilgiler şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı. Başvuru yapmak isteyenlerin aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu belediyeye şahsen yapması gerekmektedir:

- Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapabileceklerdir.)
- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da
barkotlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış
karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
- Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi
(aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- 2 adet vesikalık fotoğraf.
- Başvuru formu

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç