CHP kanun teklifi sundu: Bağkur emeklilik prim şartı 7200 olsun
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

CHP kanun teklifi sundu: Bağkur emeklilik prim şartı 7200 olsun

Son dakika haberi: CHP tarafından sunulan kanun teklifine baktığımızda Bağkur emeklilik prim şartının 7200 olmasının istendiği görülüyor.

Emekli Haberleri 5 Şubat 2024 1
CHP kanun teklifi sundu: Bağkur emeklilik prim şartı 7200 olsun

CHP kanun teklifi sundu: Bağkur emeklilik prim şartı 7200 olsun.

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Avukat Mahmut Tanal tarafından TBMM'ye bir kanun teklifi sunuldu. Sunulan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine baktığımızda esnaf ve sanatkarlara yaşlılık aylığı bağlanması için gereken prim gün şartının 7200'e düşürülmesinin amaçlandığına yer verildi.

Kanun teklifinin gerekçesi şu şekildeydi:

Ülkemiz sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet anlayışına göre devlet, ekonomik ve
sosyal yaşama müdahale yoluyla, toplumdaki sınıf .çatışmalarını yumuşatarak, ulusal
bütünleşmeyi sağlamayı hedeflemelidir. Dolayısıyla sosyal devlet anlayışı çerçevesinde
öncelikli olarak toplumun güçsüz kesimlerine ve elbette herkese insan onuruna yaraşır bir
şekilde yaşam seviyesinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca Anayasamızın "Sosyal Güvenlik
Hakkı" başlıklı 60. maddesi: "Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği
sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar." hükmüne havidir. Devletimizin sosyal
güvenliği sağlayacak tedbirleri alma yükümlülüğü Anayasamızdan kaynaklanan bir
yükümlülüktür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hem uzun hem de kısa
vadeli sigorta kollarında, sigortalılar bakımından birçok ayrıma gitmiştir. Bu ayrımlardan
bazıları pratikte gerekli olmakla birlikte bazıları ise adaletsiz ve hakkaniyetsiz uygulamalara
neden olmaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hem uzun hem de kısa
vadeli sigorta kollarında, sigortalılar bakımından birçok ayrıma gitmiştir. Bu ayrımlardan
bazıları pratikte gerekli olmakla birlikte bazıları ise adaletsiz ve hakkaniyetsiz uygulamalara
neden olmaktadır.

Örneğin kanunun 4'ncü maddesi (b) bendini oluşturan gruplardan biri olan esnaf ve
zanaatkarların birçok sektörde haftanın 7 günü dükkânı açık tuttuğu, çalışılmayan gün sayısı
bakımından belki de en az olanağa sahip grup olduğu gerçeği karşısında aym maddenin (a)
bendi kapsamında çalışanlardan 1.800 gün daha fazla prim ödeyerek emeklilik hakkı elde
etmeleri hakkaniyetli bir durum değildir.

Yine bir başka haksızlık olarak esnaf ve zanaatkarlar başta olmak üzere kendi sigorta
primini kendi yatırmak durumunda bulunan 4 (b) statüsündeki kimselerin kuruma daha önceden
borcu bulunması halinde hak ettikleri geçici iş göremezlik ücretlerini alamamalarıdır. Öte
yandan kırsal kalkınmanın yegâne anahtarı olan çiftçilerimiz, tarım Bağ-Kur primini ödemekte
zorlanmakta, tarımsal girdi fiyatlarındaki artışlar ve ürünlerin çiftçilere kazandırmaması gibi
sebeplerden dolayı tarımsal üretim faaliyetini sonlandırmak durumunda dahi kalmaktadır. Bu
denli önemli bir konunun siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınması ve çiftçilerimizin bu zor
durumdan kurtanlabilmesi amacıyla her alanda iyileştirmeler yapılması gerektiği kabul
edilmelidir.

Yukarıda bahsedilen durumlar hem Anayasamızın eşitlik ilkesine hem de "Devlet, esnaf
ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirleri alır." diyen Anayasa'nın 173'ncü maddesine
aykınhk teşkil etmektedir. Zira devletin asli görevi Anayasasında bahsedildiği gibi esnaf ve
sanatkarım koruyucu tedbirler almaktır. Bu kanun teklifi ile ekonomik hayatımızın büyük
bölümünü oluşturan esnaf ve zanaatkarlarımız, köy ve mahalle muhtarları ile tarımsal faaliyette
bulunan çiftçilerimiz gibi toplumun birçok kesiminin emeklilik haklarını güvence altına almak,
emeklilik hayatlanm kolaylaştırmak hedeflenmektedir. Sosyal adaletin tesis edilmesi amacıyla,
haksız bir biçimde 9000 gün olarak belirlenen Bağ-Kur priminin 7200 güne düşürülmesi uygun
görülerek işbu kanun teklifinin verilmesi gerekliliği hasıl olmuştur.

Kanun teklifinin tam metni ise şu şekilde:

"SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun 28'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşım doldurmuş olmaları ve en az 7200 gün malullük,
yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması şartıyla yaşlılık aylığı bağlanır."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür"

ŞİMDİ NE OLACAK?

Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na bugün geldi. Bugün gelen teklifin önümüzdeki günlerde görüşülüp görüşülmeyeceği belli olacak. Süreçten haberdar olmak için Finans7'yi takipte kalın.

Bağkur emeklilik düzenlemesinden haberdar olmak için finans7 mobil uygulamasını aşağıdaki linklerden indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Kaynak: Finans7

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 28 Gün Önce
Esnafı üzmeyin yoruldu millet kabül edin ş ya kanun teklifinde biran önce yasalaşsın artık