Ceyhan Belediyesi KPSS'siz kura ile işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Ceyhan Belediyesi KPSS'siz kura ile işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ceyhan Belediyesi tarafından yayınlanan duyuruda KPSS'siz kura ile personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Ceyhan Belediyesi KPSS'siz kura ile işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Ceyhan Belediyesi işçi alımı başvurusu nasıl yapılacak?

Adana İli Ceyhan Belediye Başkanlığı KPSS'siz büro memuru, aşçı, makam şoförü ve traktör şoförü alımı başvurusu hakkında son dakika açıklaması geldi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak personel alımında adayların İŞKUR üzerinden başvurusunu yapabileceğine yer verildi.

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1),
(4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına (ruhsal ve fiziksel) engel olmadığını
belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan
adaylardan istenecektir.)
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğinin 9. maddesinde "Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi
tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015- 2015/7525 K.;
Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)
 7. Başvuran adaylar CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDA diğer çalışma koşullarını peşinen kabul
etmiş sayılırlar.
 8. Kadın ve Erkek adayların; En az 18 yaşını tamamlamış olmak,
 9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak )
 10.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel
saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 ÖZEL ŞARTLAR
 1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel)
olmaması.
 2. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) .
 3. İlan tarihinden önce Ceyhan ilçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

 4. Makam Şoförü için;
 a) Makam Şoförlüğü eğitim belgesi,
 b) Otomotiv bakım onarım belgesi,
 c) İleri Sürüş Teknikleri Eğitimi belgesi,
 d) Öfke kontrol ve stres yönetimi belgesi,
 e) Makam şoförlüğü için yukarıdaki belgelerin tamamına ve en az beş yıllık sürücü belgesine
sahip olmak,

 5. Traktör Şoförü için;
 a) İş Makineleri Bakım Onarım Eğitim Belgesi,
 b)TÇTİ İş makineleri ve ekipmanları (loder, ekskavatör, kamyon, finisher ve diğerleri)
operatörlüğünde ekipman seçimi ve verimli çalışma eğitim belgesi,
 c) Traktör şoförlüğü için yukarıdaki belgelerin tamamına ve en az beş yıllık sürücü belgesine
sahip olmak,

 6. Aşçılar için;
 a) Aşçılık eğitim sertifikası,
 b) Gastronomi eğitimi sertifikası,
 c) Gıda ve su sektöründe çalışanlara yönelik hijyen ve sanitasyon eğitimi belgesi,
 d) Aşçılık için yukarıdaki belgelerin tamamına sahip olmak

 7. Büro memuru (Genel) için;
 a) Bilgi belge yönetimi sertifikası,
 b) Büro yönetimi eğitim sertifikası,
 c) Bilgisayarda doküman hazırlama eğitimi sertifikası,
 d) Bilgisayarda hızlı klavye kullanımı sertifikası,
 e) Büro Memuru (Genel) için yukarıdaki belge ve sertifikaların tamamına sahip olmak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular için adaylara 2 gün süre verilecek. Adaylar 5-6 Aralık 2023 tarihleri arasında başvurusunu aşağıda videoda gösterildiği gibi iŞKUR üzerinden yapabilecek:

Kadın erkek adaylar bu sayfada toplandı > Bilgi alış verişi için  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç