Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS 2022/10 Personel Alımı Tercih Kılavuzu Yayınlandı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS 2022/10 Personel Alımı Tercih Kılavuzu Yayınlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS 2022/10 Tercih kılavuzu yayınlandı ve memur alımı başladı.

Sözleşmeli Personel Alımı 11 Kasım 2022 11:51 0
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS 2022/10 Personel Alımı Tercih Kılavuzu Yayınlandı

Memur alımı tercih kılavuzu yayınlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağını söyledi. "KPSS-2022/10: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" ifadeleri ile yayımlanan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 17 Kasım 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2022/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir."

BAŞVURU ŞARTLARI VE ALIM YAPILAN MÜHENDİS KADROSU

1.1 İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1,
(*), 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki
şartları da taşımaları gerekmektedir.
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih
kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.
(Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989
tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda, ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar
KPSS’de tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun
Kapsamında Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de
tercih yapamazlar.
2.1.2 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ilgili maddeleri uyarınca
yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan
adayların yerleştirilmeleri yapılmış olsa dahi atamaları yapılmayacaktır. Ancak, SÖZLEŞMELİ
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1 inci maddesinde belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli mühendis pozisyonunda
istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde
Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.3 Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer
alan “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı
feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı
durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.4 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri yapılmış olsa
dahi Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
2.1.5 Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)
2.1.6 Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan
nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır

 BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI
Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu
şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.
2.2.1.Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
a. Mühendislik Fakültelerinin Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olmak ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak.
b. Sağlık bakımından mühendis olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
c. Vardiyalı çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
ç. KPSS’ye girmiş ve 2022-KPSS Lisans sonuçlarına göre KPSS P3 puanı almış olmak.

Kılavuz için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç