Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı mülakatsız olacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı mülakatsız olacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne personel alımı yapılacak. Başvuru şartları ve bilgileri açıklandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 189 personel alımı mülakatsız olacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alımı başvuru şartları.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda mülakatsız personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanda toplam personel alımı sayısının 189 olarak verildiği görülürken personel alımına kadın erkek tüm adayların başvuru yapabileceğine yer verildi.

Mülakatsız en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından yapılan söz konusu personel alımında başvuruya ilişkin son dakika bilgileri yazımızda


BAŞVURU ŞARTLARI

Söz konusu personel alımı ilanına başvuru yapacak adayların aşağıdakji genel şartları taşıması gerekmektedir:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

- 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olab6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Başvurulan pozisyonda belirtilen şartlar arasında "Sertifika" veya "Belge" talep ediliyorsa; adayların
sunmaları gereken belgelerde belirtilen sertifikaların veya belgelerin geçerlilik sürelerinin henüz dolmamış
olması, sunulan belgelerde herhangi bir eksik veya yanıltıcı bilginin bulunmaması ve bu belgelerin ilanın
Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden önce edinilmiş olmaları gerekmektedir.

- Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında
istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme
uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

- Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını
taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.ilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık
problemi bulunmamak

BAŞVURU

İlana başvurular https://ilan.comu.edu.tr/ adresş üzerinden online şkeilde yapılıyor. Başvuruda istenen evrakları sisteme yükleyerek başvurunuzu yapabileceksiniz. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç