Çanakkale Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihi 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihi 2022

Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Çanakkale Büyükşehir Belediyesi Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapacak: İşte Başvuru Tarihi 2022

Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkanlığı 14 zabıta ve itfaiye eri alımı yapacak.

Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından az önce bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruya baktığımızda zabıta memuru ve itfaiye eri kadrosunda istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi.

Duyuruda , "Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." ifadelerine yer verildi ve şu ifadelere yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

•    Türk Vatandaşı olmak,

•    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

•    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

•    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

•    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

•    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

•    İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

•    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin  (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

•    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 

•    İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

•    13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

•    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU

İlana başvurular 5 ile 12 Aralık 2022 tarihleri arasında alınacak. İlan metni için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç