Çanakkale Belediyesi personel alımı başvurusu İŞKUR'da başladı 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Çanakkale Belediyesi personel alımı başvurusu İŞKUR'da başladı 2024

Çanakkale Belediyesi tarafından yayınlanan duyuruda yeni personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan bilgileri yazımızda.

Çanakkale Belediyesi personel alımı başvurusu İŞKUR'da başladı 2024

Çanakkale Belediye Başkanlığı personel alacak.

Çanakkale Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR üzerinde yayınlanan son dakika açıklamasında farklı kadrolara personel ve işçi alınacağı bildirilirken bşavuruların İŞKUR resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlandığına yer verildi.

İlana göz attıığmızda işe alınacak adayların istihdam edileceği alanlar şu şekilde:

Kültürel Miras ve Turizm Meslek Elemanı

Bilgi ve Belge Yöneticisi  

Acil Yardım ve Afet Yöneticisi  

Arkeolog  

Mali Kontrolör  

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi  

Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu  

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı  

Sosyal Medya Uzmanı  

Diğer Sosyal İşlerde Çalışanlar  

Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı  

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuracaklarda aranan şartlar şu şekilde:

-Türk vatandaşı olmak,

-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıda videoda belirtilen adımları takip ederek başvurusunu yapması gerekmektedir:

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç