BUSKi düz memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

BUSKi düz memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

BUSKİ düz memur alımı başvuru kılavuzu yayınlandı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte başvuru bilgileri ve ilan detayları.

BUSKi düz memur alımı başvuru formu yayınlandı 2023

BUSKi memur alımı başvurusu başladı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yapılan son dakika açıklamasında 2023 yılı kadrolu düz memur alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

Kurumun resmi internet adresi üzerinden konu ile ilgili yapılan son dakika açıklamasına baktığımızda başvuru şartlarına şu şekilde yer verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

e) İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak

g) İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular 4 Eylül 2023 tarihinde başlayıp 8 Eylül'de sona erecek ve adaylar,  https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresindne başvuru formunu doldurabilecekler. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 20 Gün Önce
Nasıl başvuru yapabilirim