Bursa Uludağ Üniversitesi mülakatsız 24 personel alacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bursa Uludağ Üniversitesi mülakatsız 24 personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi rektörlüğü 24 personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Bursa Uludağ Üniversitesi mülakatsız 24 personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi 24 personel alacak.

Bursa Uludağ Üniversitesi resmi internet adresi ve Resmi Gazete'de yayınlanan duyurularda farkl ıkadrolarda çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personeli alınacağına yer verildi.

İlana baktığımızda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslara göre 654 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesine göre programcı, büro personeli, kütüphaneci ve tekniker kadrolarına yapılacak personel alımında başvurular alınmaya başlandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya
karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya askerlikle ilişiği olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular, aşağıdaki kılavuzda yer alan evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak.. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç