Bursa Teknik Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayımlandı 2022

Bursa Teknik Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayımlandı 2022

Bursa Teknik Üniversitesi bünyesine şoför, büro personeli, mimar, avukat ve mühendis alımı yapılacağına yer verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi Personel Alımı İlanı Yayımlandı 2022

Bursa Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. "657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, genel ve özel şartları taşıyanlar arasından 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle beş (5) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır." ifadeleri  ile yayımlanan sözleşmeli personel alımında başvuruya dair bilgiler şu şekilde:

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak zorunludur.

- Lisans mezunları için 2020 KPSS P3, Ortaöğretim mezunları için ise 2020 KPSS P94 puanına sahip olmak.

- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle  kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

- Adayların herhangi bir kamu kurum veya kuruluşundan ihraç edilmemiş olması

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana (pozisyona)başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adaylar 19 Ağustos 2022 tarihine kadar aşağıdaki ilan metninde yer alan evrakları teslim edecek. Üniversiteye evraklar şahsen teslim edilecek. Posta, faks yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İLAN METNİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

FİNANS7.COM  | ANKARA

Yorumlar (0)

Seç