Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alımı yapacak: İşte Buski memur alımı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alımı yapacak: İşte Buski memur alımı 2023

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri BUSKİ memur alımı yapacak. İşte alım yapılacak kadrolar ve şartlar.

Memur Alımı İlanları 24 Nisan 2023 12:57 0
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi memur alımı yapacak: İşte Buski memur alımı 2023

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü memur alımı yapacak.

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada mühendis kadrosunda istihdam edilmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu memur alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a)Türk vatandaşı olmak.
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
e) İlan edilen kadro unvanı için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) İlan edilen kadro unvanı için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 05/06/2023 – 09/06/2023 tarihleri arasında yapılabilecek. Başvurular başladığında bildirimle haberdar olmak için uygulamamızı indirin;

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç