Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Düz Memur Alımı Yapacak: İşte Buski Memur Alımı 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Düz Memur Alımı Yapacak: İşte Buski Memur Alımı 2022

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve memur alınacağına yer verildi.

Memur Alımı İlanları 27 Ekim 2022 15:06 0
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Düz Memur Alımı Yapacak: İşte Buski Memur Alımı 2022

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri BUSKi 10 bin TL maaşla memur alacak.

Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 10 bin TL maaşla düz memur kadrosuna kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu memur alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

"Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır." başlığı ile yayınlanan memur alımına baktığımızda şartların şu şekilde olduğu görüldü:

- Türk vatandaşı olmak. 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

- İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak, 

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, 

BAŞVURU

İlana başvurular 12 ile 16 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç