Bursa Osmangazi Belediyesi zabıta ve memur alım ilanı yayımlandı: İşte başvuru detayları
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bursa Osmangazi Belediyesi zabıta ve memur alım ilanı yayımlandı: İşte başvuru detayları

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 25 memur ve zabıta alımı yapılacağı bildirildi. İşte başvuru şartları.

Bursa Osmangazi Belediyesi zabıta ve memur alım ilanı yayımlandı: İşte başvuru detayları

Son dakika: Bursa Osmangazi Belediyesi personel alım ilanı yayımlandı.

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 25 memur ve zabıta alımı yapılacağı bildirildi. Bu kapsamda Belediye 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna tabi olarak istihdam edilmek üzere KPSS puanı ile 25 devlet memuru alımı yapılacak. Peki kontenjan dağılımı ve başvuru şartları nedir? Detaylar Finans7.com'da...

Belediye Personel Alımı Kontenjan Dağılımı

Osmangazi Belediyesi bünyesinde lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden istihdam edilmek üzere 25 memur alımı yapılacak.İşte kontenjan dağılımı.

Başvuru Genel Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları Nedir?

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48'inci Maddesi'nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru Esnasında İstenen Belgeler

a) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.osmangazi.bel.tr) temin edilebilecektir.

b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

ı) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

ı) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Belediye memur alımı başvuruları 13 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında yapılacak. 

Başvuru Adresi: Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç