Büro personeli, temizlik görevlisi, şoför, güvenlik görevlisi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı sona eriyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Büro personeli, temizlik görevlisi, şoför, güvenlik görevlisi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı sona eriyor 2024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilana başvurular sona eriyor. İşte kadrolar ve başvuru.

Büro personeli, temizlik görevlisi, şoför, güvenlik görevlisi: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı sona eriyor 2024

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi personel alımı sona eriyor.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alım ilana başvurular sona eriyor. Üniversite tarafından yayımlanan ilana baktığımızda güvenlik görevlisi, büro personeli, şoför, büro personeli gibi pek çok kadroya personel alımı yapılacağı görülüyor. Bizde bu yazımzıda söz konusu personel alım ilanının detaylarına yer verdik. İşte kadrolar ve şartlar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Adayların, 18 Eylül 2022, 09 Ekim 2022 ve 06 Kasım 2022 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarına (2022-KPSS Lisans, 2022-Önlisans, 2022-Ortaöğretim) girmiş ve bu sınavlardan ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları KPSSP94, önlisans mezunları KPSSP93 ve lisans mezunları KPSSP3 puanı kullanılacaktır.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak. Anılan Kanun kapsamında sözleşmeli personel olarak çalışanlardan ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak sözleşmesini feshedip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Bu belgeleri sisteme yüklemek ve başvuru evrakları ile teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa bile yapılan atamaları iptal edilecektir.

5- “7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ile “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca yaptırılacak “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” sonucu olumlu olmak.

6- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

7- Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

8- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.(Askerliği yapmış, muaf veya tecil ettirmiş olmak.)

9- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuru yapanların tespiti halinde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

10- e-Devletten alınan karekod içeren belgenin/belgelerin ilanımızın yayımlandığı tarih ile son başvuru tarihi arasında tanzim edilmiş güncel halinin alınmış olması gerekmektedir. Belgelerin doğrulaması yapılamaması halinde belgeler geçersiz sayılacaktır, değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU

Başvurular https://ik.isparta.edu.tr adresi üzerindne alınacak ve daha sonra aşağıdaki linkte yer alan evraklarla birlikte müracaatlar şahsen yapılacak.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç