Büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, destek personeli alımı: Kafkas Üniversitesi personel alımı sona eriyor 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, destek personeli alımı: Kafkas Üniversitesi personel alımı sona eriyor 2024

Kafkas Üniversitesi en az lise mezunu personel alımı yapıyor. İlana başvuru devam ediyor.

Büro personeli, sağlık teknikeri, teknisyen, destek personeli alımı: Kafkas Üniversitesi personel alımı sona eriyor 2024

Kafkas Üniversitesi personel alım ilanına başvuru sona eriyor.

Kafkas Üniversitesi en az 50 KPSS ile personel alımı yapıyor. Söz konusu personel alım ilanına başvurular 26 Haziran tarihinde sona erecek. Bizde bu yazımızda başvurusu devam eden ilanın başvuru detaylarına yer verdik. İşte alım yapılan kadrolar ve başvuru bilgisi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

A- Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut par cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
3. Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
5. 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü
uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.

C- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2022 KPSSP3, önlisans mezunları için 2022 KPSSP93, lise mezunları için 2022 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

E- KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

F- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır. 

G- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

H- Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

I- Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası yerine, yalnızca Lisans veya Önlisans öğrenimi sürecinde almış olduğu bilgisayar derslerinin transkriptle belgelendirmesi ve en az 80 saat olmas durumda sayılacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

a) 2022 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır.

b) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

c) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

d) Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

e) İstenilen belge ve sertifikaları ilan tarihinden önce almış olmak. 

BAŞVURU

Adaylar, başvurularını ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi takip eden 15’inci günü saat 17.00’ye kadar şahsen Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Kat:2 Merkez/Kars adresine yapabileceklerdir. İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç