Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kimdir?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kimdir?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın atamasının yapıldığına yer verildi. Peki Prof. Dr. Dalgar kimdir?

Bilim ve Teknoloji 6 Haz 2023 08:44 0
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar kimdir?

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar oldu.

Son dakika haberi geldi. Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan kararnamede Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Hüseyin Dalgar'ın atamasının yapıldığına yer verildi. Peki Prof. Dr. Dalgar kimdir?

Eğitim Bilgileri
(Yöksis Üzerinden Alınmaktadır.)

SEVIYE    ÜNIVERSITE    TARIH
Lisans    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ - İŞLETME    19.07.2000
Tezli Yüksek Lisans Programı    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME (YL) (TEZLİ)    02.08.2002
Doktora Programı    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İŞLETME (DR)    25.05.2006
Önlisans    SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ - YALVAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU - MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI    26.08.1997

Kitaplar
KİTAP ADI    BÖLÜM ADI    YAZARLAR    YAYIN YERİ    YILI    AÇIKLAMA
1    Mermer Sektörü İşletmelerinin Muhasebe ve Finansman Sorunları        DALĞAR HÜSEYİN    Özel Basım    2014    Bilimsel Kitap, Ulusal, Basılı, Tümü
2    KURUMSAL YATIRIMCILAR OLARAK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ        DALĞAR HÜSEYİN    TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ    2007    , Ulusal, ,
3    SPK LİSANSLAMA SINAVLARINA HAZIRLIK        DALĞAR HÜSEYİN    ASİL    2005    , Ulusal, , Bölüm(ler)

Makaleler
MAKALE ADI    YAZARLAR    YAYIN YERI    YILI    AÇIKLAMA
1        BAĞIMSIZ DENETİMİN ŞİRKET ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYİK DIŞI ŞİRKETLERDE NİTEL BİR ANALİZ    DALGAR HÜSEYİN, KINAY BÜLENT    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi    2022    Ulusal, Hakemli, Basılı, https://dergipark.org.tr/tr/pub/muvu/issue/66040/947287
2    info    Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Benford Yasası\u2019nın Kullanılmasına Yönelik Bir Uygulama    KAŞIKCI BAHAR, DALGAR HÜSEYİN    Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi    2021    Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
3    info    Kurumsal Sürdürülebilirliğin Firmaların Finansal Performansına Etkisi: BIST Kurumsal Sürdürülebilirlik Endeksindeki Firmalar Üzerine Bir Araştırma    SAK AHMET FURKAN,DALGAR HÜSEYİN    Muhasebe ve Finansman Dergisi    2020    Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
4    info    OTEL İŞLETMELERİNDE STRATEJİK MALİYET YÖNETİMİ: SÜRECE DAYALI FAALİYET TABANLI MALİYETLEME VE HEDEF MALİYETLEMENİN ENTEGRASYONUNA YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ    KARATAŞ ARACI ÖZLEM NİLÜFER,ARISOY KADRİYE,DALGAR HÜSEYİN    Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi    2020    Uluslararası, Hakemli, Basılı+Elektronik, TR DİZİN

5    info    İHMAL EDİLMİŞ FİRMA ETKİSİ ANOMALİSİNİN BORSA İSTANBUL'DA TEST EDİLMESİ    SAK AHMET FURKAN, DALGAR HÜSEYİN    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi    2020    Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Emerging Sources Citation Index
6        İŞLETMELERİN SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİ    GÜLCAN NAZLIGÜL,DALGAR HÜSEYİN    MUHASEBE BİLİM DÜNYASI    2019    Uluslararası, Hakemli, Basılı, TR DİZİN
7    info    SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETEN İŞLETMELERDE HEDEF MALİYETLEME YÖNTEMİNİN UYGULANMASI    DALGAR HÜSEYİN,ÖĞÜNÇ HARUN,KOCAMAN GİZEM    Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi    2019    Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
8        Kobilerin Kredilendirilme Kararlarında Kredi Skorlama Modellerinin Kullanımı Üzerine Bir Araştırma    ÇELİK MUSTAFA,DALGAR HÜSEYİN,TEKŞEN ÖMER,SAK AHMET FURKAN    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBf Dergisi    2018    Ulusal, Hakemli, Basılı, ESCI
9        Türkiye’de Muhasebecilerin Mesleki Rollerini Algılamaları    DALĞAR HÜSEYİN,TEKŞEN ÖMER    Muhasebe ve Finansman Dergisi    2017    Uluslararası, Hakemli, Elektronik, Ulakbim, EBSCO, INDEX COPERNICUS, ASOS, ProQuest
10    info    Akademik Personelin Üniversite Memnuniyetini Etkileyen Unsurlar: Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokul/Fakülte Karşılaştırması    DALĞAR HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURAT,SUNGUR ONUR    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi    2017    Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO, Index Copernicus, OAJI, ResrachBib, ASOS Index, SOBİAD

11    info    MERMER SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN MUHASEBE-FİNANSMAN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA    DALĞAR HÜSEYİN,ÇELİK İSMAİL,TEKŞEN ÖMER,YILMAZ TAYFUN    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi    2017    Uluslararası, Hakemli, Elektronik, ESCI: Emerging Sources Citation Index
12    info    Dalgar, H., Alparslan, Ali M., Sungur, O. AKADEMİK PERSONELİN ÜNİVERSİTE MEMNUNİYETİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE KARŞILAŞTIRMASI, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:9, Sayı:21, 412-420    DALĞAR HÜSEYİN,ALPARSLAN ALİ MURAT,SUNGUR ONUR    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi    2017    Uluslararası, Hakemli, Elektronik, EBSCO
13        Konaklama İşletmelerinde Çevre Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesine Yönelik Bir Uygulama    DALĞAR HÜSEYİN,YILDIRIM FURKAN    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi    2016    Uluslararası, Hakemli, Basılı, EBSCO, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS
14        Muhasebecilerin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri ile Rol Çelişkisi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma    DALĞAR HÜSEYİN, TEKŞEN ÖMER    Muhasebe ve Finansman Dergisi    2014    Ulusal, Hakemli, , Ebsco
15        Kurumsal Yönetim ile Finansal Tablo Manipülasyonu Arasındaki İlişki İMKB Kurumsal Yönetim Endeksinde Yer Alan Şirketlerde Bir Araştırma    DALĞAR HÜSEYİN, PEKİN SAİT    Mali Çözüm Dergisi    2014    Ulusal, Hakemli, , EBSCOhost

16        Üretim İşletmelerinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Kullanımının İncelenmesi Batı Akdeniz Bölgesi Araştırması    DALĞAR HÜSEYİN, TEKŞEN ÖMER, TUĞAY OSMAN    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi    2014    Ulusal, Hakemli, , EBSCOhost
17        Ekonomik Kriz Dönemlerinde İşletmelerin Muhasebeye Karşı Tutumlarındaki Değişikliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma    TUĞAY OSMAN, DALĞAR HÜSEYİN, TEKŞEN ÖMER    Muhasebe ve Finansman Dergisi    2014    Ulusal, Hakemli, , EBSCOhost
18    info    MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ İÇSEL VE DIŞSAL MOTİVASYON DÜZEYLERİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA    DALGAR HÜSEYİN    Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi    2013    Ulusal, Hakemli, Elektronik, ASOS
19    info    Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Uygulaması ile Hesaplanan Maliyetler ile Mevcut Maliyetlerin Karşılaştırılması Mermer İşletmesi Örneği    ACAR DURMUŞ, DALĞAR HÜSEYİN, AKIN OSMAN    Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV)    2012    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
20    info    İşletmelerin Muhasebeye Bakışı ve Muhasebecilerden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma    DALĞAR HÜSEYİN    Muhasebe ve Denetime Bakış    2012    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
21    info    İşletmelerin Muhasebe Departmanlarında Hata ve Hileleri Önlemeye Yönelik İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması Bir Vaka Çalışması    DALĞAR HÜSEYİN    Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi (MÖDAV)    2012    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
22    info    İşletmelerde Maliyet Muhasebesi ile Entegre Üretim Takip Sisteminin Oluşturulması Bir Vaka Çalışması    DALĞAR HÜSEYİN    Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD)    2012    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost

23    info    Ekonomik Krizlerin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerdeki İşletmelerin Finansal Yapılarına Etkileri İngiltere Türkiye Karşılaştırması    DALĞAR HÜSEYİN, KALKAN ADNAN, KALKAN YUSUF    SDÜ İİBF Dergisi    2012    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
24        Muhasebe Bilgi Sisteminde Bilgi Güvenilirliğinin İncelenmesi Göller Bölgesinde Faaliyette Bulunan Muhasebe Meslek Mensupları Üzerine Bir Araştırma    TEKŞEN ÖMER, COŞKUN ALİ, DALĞAR HÜSEYİN    Muhasebe ve Denetime Bakış    2011    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
25        Muhasebe Öğrenimi Gören Öğrencilerin TMS TFRS Hakkındaki Farkındalıklarına Yönelik Bir Araştırma    DALĞAR HÜSEYİN, ÇELİK İSMAİL, MORTAŞ MUSTAFA    SDÜ İİBF Dergisi    2011    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
26        Gelecekteki Anlık Sonuçları Önemseme Kişilik Özelliğinin Kredi Kullanma Tercihleri ile İlişkisine Yönelik Bir Araştırma    DALĞAR HÜSEYİN, ALPARSLAN ALİ MURAT, BİNİCİ ÖMER    Zonguldak Karaelmas Ünv. SBE Dergisi    2011    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
27        Finansal Krizlerin İşletmelerin Finansman Kararlarına Etkileri İMKB de İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma    GENÇTÜRK MEHMET, DALĞAR HÜSEYİN, YILMAZ TAYFUN    Cumhuriyet Ünv. İİBF Dergisi    2011    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
28        Kurumsal Yönetimin İşletmelerin Finansal Yapısına Etkileri İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi XKURY Üzerine Bir İnceleme    DALĞAR HÜSEYİN, ÇELİK İSMAİL    Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi    2011    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
29    info    İŞLETME YÖNETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GİDERLERİN OLUŞUMU VE PANEL VERİ ANALİZİ YÖNTEMİYLE TAHMİNİ: İMKB 100 ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA    DALĞAR HÜSEYİN    Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi    2011    Uluslararası, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN
30        Maliyet Yönetim Aracı Olarak Altı Sigma Kuramsal Bir Yaklaşım    DALĞAR HÜSEYİN, TAŞ SEBAHATTİN, CEVHER EZGİ, AKIN OSMAN    Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi    2010    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
31        Financial Statement Utilization During Decision Making Process in SMEs A Comparative Study On European And Turkish Managers    İBİCİOĞLU HASAN, KOCABIYIK TURHAN, DALĞAR HÜSEYİN    Marmara Ünv. İİBF Dergisi    2010    Ulusal, Hakemli, Elektronik, EBSCOhost
32        Profesyonel ve Amatör Yöneticilerin Finansal Tablo Verilerinden Yararlanma Düzeyleri Tekstil Sektöründe Faaliyette Bulunan KOBİ ler Üzerinde Bir Araştırma    İBİCİOĞLU HASAN, DALĞAR HÜSEYİN, ÇELİK İSMAİL    Muhasebe ve Finansman    2009    Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
33        BÖLGESEL KALKINMADA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINI ROLÜ VE BUCAK ÖRNEĞİ    DALĞAR HÜSEYİN,TUNÇ HAKAN,KAYA MURAT    MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ    2009    Ulusal, Hakemli, Basılı, ASOS INDEX, OAJI, INDEX COPERNICUS, EBSCO, SCİENTİFİC INDEXİNG SERVİCES ve RESEARCHBİB

34        Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulamalarının Genel Bir Değerlendirilmesi ve Batı Akdeniz Bölgesine Yönelik Uygulama    KALAYCI ŞEREF, TEKŞEN ÖMER, DALĞAR HÜSEYİN    Muhasebe ve Finansman    2005    Ulusal, Hakemli, Elektronik, Endekste taranmıyor
35    info    Entelektüel Sermayenin Ölçülmesinde Muhasebe Bilgi Sisteminin Katkısı    HÜSEYİN DALGAR DURMUŞ ACAR    Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi    2005    Ulusal, Hakemli, Elektronik, TR DİZİN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç