Bulgurcu Vakfı burs başvurusu başladı: 1000 TL verilecek

Bulgurcu Vakfı burs başvurusu başladı: 1000 TL verilecek

Bulgurcu Vakfı burs başvurusu hakkında açıklama geldi. Burs başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

Eğitim 1 Eylül 2023 22:41 0
Bulgurcu Vakfı burs başvurusu başladı: 1000 TL verilecek

Bulgurcu Vakfı burs başvurusu.

Bulgurcu Vakfı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında burs verileceği bildirildi. 1000 TL'lik burs başvurusuna baktığımızda başvuru bilgileri şu şekilde:

Son Başvuru Tarihi: 15.09.2023 olup bu tarihten sonra yapılan başvurular bir sonraki burs dönemi için değerlendirilecektir.

Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde Devlet Üniversitesi veya Vakıf Üniversiteleri’nde tam burslu okuyan öğrencileri kapsayan karşılıksız burslar:

a) Devlet Üniversitelerinde ve Özel Vakıf Üniversiteleri’nde tam burslu olarak Mühendislik bölümlerinde okuyan kız öğrencilere verilecektir.

b) GÖZDELERİMİZ projesi kapsamında;

Bilgisayar Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İşletme Mühendisliği
Jeofizik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Kimya Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Yapay Zekâ Mühendisliği
Yazılım Mühendisliği
bölümlerinde lisans öğrenimi gören kız öğrencilere verilecek burslardan oluşmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

•    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Bulgurcu Vakfı burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler.

•    Maddî İmkânları Yetersiz Olmak

Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul ve beyan etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

•    Başarılı Olmak

Vakıf bursları, lisans kademesinde hazırlık sınıfı ve birinci sınıfa kayıt yaptıran yeni öğrencilere veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez. Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir:

Ara sınıfta olan öğrenciler için AGNO’nun (okulun başlangıcından itibaren tüm yarıyıllar için hesaplanan Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bağlı not sistemine göre yapılan değerlendirmede 4 üzerinden en az 2 olup, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programında 1’ den fazla alttan dersi olmayan adaya tahsis edilir.

•    25 Yaşından Büyük Olmamak

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmamış olan adaylara tahsis edilir.

•    Adli Sicil Kaydı Bulunmamak

Başvuru tarihi itibariyle adayın adli sicilinde herhangi bir kaydın bulunmaması gerekir.   

BURS TUTARI VE SÜRESİ

Vakıf Bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 10 ay süre ile aylık 1.000 TL olarak verilir. Temmuz, Ağustos aylarında bursiyerlere ödeme yapılmaz.

Vakıf bütçe imkânlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve istikrarlı bir şekilde bunu devam ettiren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam etmesi esastır. Burslar; lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlık sınıfından burs almaya başlayan öğrenciler için 5 yıl, lisans eğitimi için azami 4 yıl süreyle verilir. Vakıf yönetiminin, burs sürecinin herhangi bir aşamasında bursu sonlandırma yetkisi saklıdır.

BAŞVURU

Adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Üniversitesinden temin edeceği öğrenci belgesini, fotoğrafını, transkriptini ve kişisel bilgilerini www.bursverenler.org sitesine eksiksiz bir şekilde yükler.

Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Adli Sicil Belgesi,

b) Lisans öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi ile gerekirse Üniversiteye girişteki başarı sırasını gösteren Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarından alınacak belge,

c) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarıyıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,

d) Bu belgelerin dışında; tapu kaydı, şehitlik belgesi (zorunlu değil), kira kontratı, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, özür belgesi (zorunlu değil) belgelerinin mülakat sırasında ibrazı gereklidir.

Yorumlar (0)

Seç