BTK KPSS'siz ÖGG ve temizlik görevlisi alımı başvuru ekranı İŞKUR'da açıldı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

BTK KPSS'siz ÖGG ve temizlik görevlisi alımı başvuru ekranı İŞKUR'da açıldı

Bilgi Teknolojileri Kurumu'na KPSS'siz personel alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı.

BTK KPSS'siz ÖGG ve temizlik görevlisi alımı başvuru ekranı İŞKUR'da açıldı

BTK KPSS şartsız temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı başvurusu başladı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yayınlanan duyuruda sürekli işçi kadrosunda istihdam etmek üzere ÖGG ve temizlik personeli alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR resmi internet adresi esube.iskur.gov.tr kamu ilanları kısmından yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar:

Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekmektedir.
Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Temizlik kadrsouna başvuru yapacakların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

En az lise ve dengi okuldan mezunu olmak,

18-30 yaş aralığında olmak.

Temizlik işlerinde çalışmaya elverişli olmak.

Ankara il sınırları içerisinde ikametgâh etme şartı aranmaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI

Özel güvenlik görevlisi alımına başvuru yapacaklarda aranan şartlar ise şu şekilde:

1-En az lise ve dengi okuldan mezun olmak,

2-18-30 yaş aralığında olmak,

3-5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİKHİZMETLERİNE DAİR KANUNUN 14'ÜNCÜ MADDESİNDE BELİRTİLEN ÖZEL GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAMIŞ OLMAK. ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ GÜVENLİKLE İLGİLİ FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLARINDAN MEZUN OLANLAR İÇİN GÜVENLİK TEMEL EĞİTİMİ ŞARTI ARANMAZ.

4-Ankara il sınırları içerisinde ikametgâh etmek şartı aranmaktadır.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvuru yapacakların izleyeceği yol şu şekilde:

Kadın erkek adaylar bu sayfada. Bilgi alış verişi için > TIKLA TAKİP ET

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç