Borcu Olanlara Kötü Haber: Amme Alacaklarında Faiz Arttı

Borcu Olanlara Kötü Haber: Amme Alacaklarında Faiz Arttı

Borcu olan vatandaşları ilgilendiren karar geldi. Gelen yeni kararda borca uygulanan aylık faiz oranı yükseltildi.

Resmi Gazete Haberleri 21 Tem 2022 09:16 0
Borcu Olanlara Kötü Haber: Amme Alacaklarında Faiz Arttı

Kamu alacaklarında gecikme zammı değişti.

Bugün Resmi Gazete'de, Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. 21 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan kararda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da yer alan gecikme zammı oranı her ay için yüzde 2,5 oranına çıkarıldı.

Söz konusu düzenleme daha önce, 2019 yılında değişmiş ve Yüzde 4 olarak uygulanan faiz , yüzde 2'ye çekilmişti. 

AMME ALACAKLARI NEDİR? HANGİ BORÇLAR AMME ALACAĞI KAPSAMINA GİRER?

183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna baktığımızda amme alacağı tarifi şu şekilde yapılmıştır: "Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur."

YENİ KARARA GÖRE

Buna göre yeni karara göre daha önce yüzde 2 olan bu alacak, yüzde 2,5 'e çıkarıldı. Yani geciken faturalar, devlete olan borçların gecikmesi durumunda yüzde 2 yerine artık yüzde 2,5 faiz uygulaması olacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu uygulama şu şekilde:

Finans7.com  | Ankara

Yorumlar (0)

Seç