Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli 34 personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli 34 personel alımı yapacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacağını açıkladı. İlan başvuru bilgileri yazımızda.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sözleşmeli 34 personel alımı yapacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 35 personel alacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından az önce yayınlanan duyuruda sözleşmeli 35 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların bugün itibarıyla alınmaya başlandığına yer verildi. Peki başvuru şartları nedir?

Büro personeli, temizlik personeli, destek personeli, güvenlik görevlisi, sağlık teknikeri, tıbbi sekreter, tekniker, teknisyen, spor uzmanı ve programcı kadrolarına yapılacak alımda başvuru şartları şu şekilde verildi:

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak ve göreve
başlamasına engel hali bulunmamak,
(2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut, ruh veya akıl hastalığı bulunmamak,
(3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(4) Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
(5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
(6) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3
puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanına, Ortaöğretim mezunları için 2022
KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak ve tüm puan gruplarından en az 50 puan almış olmak.
(7) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
(8) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre Güvenlik
Soruşturması veya Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucuna göre işlem yürütülecektir. Güvenlik Soruşturması
veya Arşiv Araştırması olumlu olmak,
(9) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına eklenen; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı durumu tespit
edilenler Sözleşme İmzalamaya hak kazansalar dahi kendileri ile Sözleşme yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama
aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
(10) Adayların başvurulacak unvanın aranan nitelikleri ile genel ve özel şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor
olması gerekmektedir; eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
(11) Yurtdışında eğitim görenlerin mezuniyet belgelerinin denkliği ilgili makamlarca onaylanmış olmalıdır,
(12) Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine ve başvuracakları Unvanın karşısındaki başvuru şartları
arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ilan başvuru
tarihinin son günü veya son günü öncesinde sahip olmaları gerekmektedir.
(13) İlanda aranan “Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak” şartını sağlamak için 10 Ocak
1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak; “Son başvuru tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak” şartını
sağlamak için 10 Ocak 1984 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak gerekir.
(14) Unvan şartlarında tecrübe isteniyorsa; tecrübe için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle
birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak
eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet
dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
(15) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.
(16) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup kendileri ile
sözleşme yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret
yasal faizi ile tazmin edilecektir.
(17) İdare, ihtiyaca binaen İl ve İlçelerdeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
(18) İdare, ihtiyaca binaen gerekli durumlarda nöbet ve vardiya sistemi uygulayabilir.
(19) Üniversitemizde normal mesai saatleri 08.00-17.00 olup vardiyalı çalıştırılacak personel için mesai saatleri
24 saat esaslı ve dönüşümlü çalışma şeklinde uygulanmaktadır. Adayların Sözleşme imzalamaya hak kazanmaları
durumunda, kendilerine uygulanacak mesai saatleri içerisinde ders sebebiyle görev yerlerinden ayrılmalarına izin
verilmeyeceğinden herhangi bir kurumda örgün öğrenim öğrencisi olan adayların başvuru yaparken bu durumu
göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
(20) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma ve il dışına naklen tayini mümkün değildir.
(21) İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin dört yıl süreyle herhangi bir sebeple kurumlararası naklen
geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir.
(22) Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
(23) Yerleştirme sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan
pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından işe başlama daveti tebliği yapılarak
sözleşme imzalanabilecektir.
(24) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında, ilanı iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
(25) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

BAŞVURU

İlanın başvurusu başladı. Başvuru bilgileri, kılavuzu ve başvuru sırasında istenen evraklar için lütfen TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç