Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi farklı kadrolara 20 personel alımı yapacağını duyurdu. İlan başvuru bilgileri yazımızda.

İş İlanları 13 Mart 2023 00:34 0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mülakatsız 20 personel alımı yapacak 2023

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi PESONEL ALACAK.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından yayınlanan duyuruda sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 20 personel alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak personel alımında adaylar Büro personeli, mühendis, tekniker, teknisyen ve programcı kadrolarına alım yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53'üncü maddesindeki hükümler saklı kalmak
kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
3) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS
(B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve
Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, aranan KPSS
puan türlerinden 55 ve üzeri puan almış olmak.
4) Başvuru Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
(27.03.1988 tarihi ve sonrası doğmuş olmak.)
5) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları
birlikte taşıyor olmak,
6) İlan Tarihi itibariyle ilanda belirtilen Sertifika ve Belgelere sahip olmak,
7) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
8) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
9) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
10) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
11) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu
Raporu ile belgelendirmek)
12) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı
Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu olmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak:

1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (fotoğraf yapıştırılmış ve imzalanmış)
2- Öğrenim belgesi fotokopisi,
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
5- 1 adet fotoğraf,
6- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

Yorumlar (0)

Seç