Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak 2022 İşte Başvuru
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak 2022 İşte Başvuru

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi en az lise mezunu personel ve işçi alımı yapacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel ve İşçi Alımı Yapacak 2022 İşte Başvuru

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 54 personel alacak.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi tarafından az önce bir duyuru yayınlandı. Yayınlanan duyuruda en az lise mezunları arasından personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. 

"Üniversitemiz bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Sözleşmeli olarak istihdam edilmek ve tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre öğrenim düzeyi ile KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğü bağlı birimlerinde istihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayınlanan duyuruda en az lise mezunları arasından aşağıdaki şartları taşıyan personel alımı yapılacağına yer verildi. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Üniversite tarafından duyurulan kılavuzda şu ifadelere yer verildi:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve başlamasına engel hali bulunmamak,

2) 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı
bulunmamak.

3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanına, Önlisans mezunları için 2020
KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, Tüm KPSS puan türlerinden 50 ve
üzeri puan almış olmak.

4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,

5) İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ilan başvuru tarihinin
son günü itibarıyla sahip olmak.

6) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş olmak,

7) Başvuru Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

10) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

11) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

12) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik”
gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden
işlem yürütülecektir.

13) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde görevlendirilecektir.

14) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru
tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul
edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR

1) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesindeki şartları taşımak.
2) Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz
çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak. (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
4) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
5) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
6) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
7) Erkek adaylar için en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından
belgelendirmek. (örneğin 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’dan fazla, 70-15= 55’ten az olmaması gerekmektedir.)
8) Bayan adaylar için en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak ve bunu sağlık kurumlarından
belgelendirmek. (örneğin 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 60+15=75’dan fazla, 60-15= 45’ten az olmaması gerekmektedir.)
9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) boy, kilo ve boy-kilo endeksini gösterir Sağlık Kuruluşu onaylı sağlık raporu başvuru
esnasında ibraz edilecektir.

DESTEK PERSONELİ ÖZEL ŞARTLAR

1) Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
2) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
3) Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerinde temizlik (sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar, ortak alan, tuvalet, park, bahçe, yol, kaldırım ve
çevrenin temizliği), dış alan çevre bakımı (çiçek dikimi, ağaç dikimi çalı ve otların budanması, bahçelerin ve yeşil alanların bakımı, çimlerin biçilmesi,
sulanması), yük taşıma (masa, sıra, dolap, büro malzemesi, kırtasiye, demirbaş), yük indirme ve bindirme ile idarenin vereceği diğer görevlerde
çalıştırılacaktır.
4) Bu pozisyonda idarenin ihtiyaç duyması durumunda vardiya sistemi uygulanır.
5) Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Temizlik
Birimine bağlı olarak görevlendirilecekti

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular bugün başladı ve müracaat etmek isteyen adayların üniversite resmi sayfasından alıp dolduracağı başvuru formu ve aşağıdaki evraklarla birlikte şahsen başvuru yapması gerekiyor:

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4- 1 adet fotoğraf,
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi

Başvurular üniversite Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. İlan metnine gitmek için TIKLAYIN

FİNANS7.COM  | ANKARA

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç