Boğaziçi Üniversitesi Yeni İlan Yayınladı: 15 Büro Personeli Alımı Yapacak İşte Başvuru 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Boğaziçi Üniversitesi Yeni İlan Yayınladı: 15 Büro Personeli Alımı Yapacak İşte Başvuru 2022

Boğaziçi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve 15 büro personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Boğaziçi Üniversitesi Yeni İlan Yayınladı: 15 Büro Personeli Alımı Yapacak İşte Başvuru 2022

Boğaziçi Üniversitesi yeni ilan yayınladı: Personel alımı yapılacak.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada yeni personel alımı yapılacağına yer verildi. Biz de bu yazımızda personel alımının başvurusuna dair bilgilere ve başvuru şartlarına yer verdik.

"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ve 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ‘da yer alan ek 2’inci maddesinin (c) fıkrası uyarınca 2020 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, 15 adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayınlanan söz konusu personel alımına baktığımızda başvuru şartları şu şekilde:

*İlanda belirtilen genel ve özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

* Adayların son başvuru tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olması,

* Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması,

* Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

* Gerektiği durumlarda mesai saatleri dışında çalışmaya engel bir durumu olmamak,

* Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

* Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

* Yapılacak olan Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

* Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak

BAŞVURU

Personel alımı başvurusu yapacak adayların Güney Kampüs Etiler Kapı Girişinde yer alan başvuru noktasına yapılacak.  Başvuru evrakları şu şekilde:

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-devlet Çıktısı Kabul Edilecektir)
4. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
5. 2020 KPSS Sınav Sonuç Belgesi
7. SGK Hizmet Dökümü
8. Sağlık Raporu

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç