Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alacak: Başvuru başladı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alacak: Başvuru başladı 2023

Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli kamu personeli alımı yapacak. İlana baktığımızda başvurunun başladığı görülüyor.

İş İlanları 15 Ara 2023 0
Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alacak: Başvuru başladı 2023

Bitlis Eren Üniversitesi SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK.

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yayınlanan açıklamada sözleşmeli personel alımı başvurusunun 12 Aralık 2023 tarihinde başladığı ve 29 Aralık 2023 tarihine kadar başvuruların alınacağına yer verildi.

İlana baktığımızda büro personeli,  Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Alanı veya Ahşap Teknolojisi teknisyeni, Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı veya Makine Teknolojisi teknisyeni, mimar, bilgisayar-yazılım mühendisi, psikolog, temizlik personeli, basit bakım onarım personeli, güvenlik görevlisi kadrolarına alım yapılacağı bildirildi.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

➢ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

➢ 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

➢ 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

➢ Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler
başvuruda bulunamaz.

➢ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak
istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

➢ KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön Lisans
mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

➢ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

➢ 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması
ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv
araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve
belgelendirmek (Asil listeye giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman
belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış olması gerekir).

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

- Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak.
(Transkript, sertifika vb.)

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki linkte yer alan evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak. 15 gün içinde başvuruların yapılması gerekmektedir. Başvuru kılavuzu ve evrakları için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç