Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi temizlik ve büro personeli alımı yapacak 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi temizlik ve büro personeli alımı yapacak 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli 12 personel alımı yapılacağına yer verildi.

İş İlanları 10 Mart 2023 09:42 0
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi temizlik ve büro personeli alımı yapacak 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 12 personel alacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli olarak üniversite bünyesine 12 personel alımı yapılacağı bldirildi. Söz konusu personel alımının detaylarına baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor.

Söz konusu personel alımında adaylar büro personeli ve temizlik personeli kadrolarında istihdam edilecek.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim
mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması
gerekmektedir.
11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay
içerisinde feshedilecektir.
13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz. 

BAŞVURU

Başvurular 24 Mart tarihine kadar aşağıda belirtilen evraklarla birlikte üniversiteye yapılacak. İlan metni ve evraklar için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç