Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapacak 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 50 KPSS ile personel alımı yapacak 2023

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi sözleşmeli personel alacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı ve birçok kadroda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

50 KPSS puanı ile yapılacak personel alımında işe alınacak adaylar büro personeli, avukat, tekniker, ilk ve acil yardım teknikeri, tıbbi döokümantasyon teknikeri, sekreter, ağız ve diş sağlığı teknikeri, sağlık bilgi sistemleri teknikeri, koruma ve güvenlik görevlisi, soğutma, iklimlendirme ve temizlik personeli, bakım onarım ve temizlik personeli kadrolarına alım olacak.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5. Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi
itibarıyla taşıyor olmak,

8. Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için
2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS
P94 puanı esas alınacaktır.

9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

10. İş tecrübeleri ve istenilen sertifikalar ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra
ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.

11. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde
fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede
belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla
pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz

BAŞVURU

İlana başvurular 26 Aralık 2023 tarihine kadar aşağıdaki linkte yer alan evraklarla birlikte  şahsen veya noter vekaleti yoluyla Üniversite Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak. Başvuru kılavuzu ve evrakları için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç