Belediyeye 22 bin TL maaşla güvenlik görevlisi alımı başladı: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Belediyeye 22 bin TL maaşla güvenlik görevlisi alımı başladı: İşte başvuru 2023

Bahşılı Belediye Başkanlığına yüksek maaşla güvenlik görevlisi alımı yapılacağı ve başvuruların başladığı bildirildi.

Belediyeye 22 bin TL maaşla güvenlik görevlisi alımı başladı: İşte başvuru 2023

Bahşılı Belediyesi kadrolu güvenlik görevlisi alımı başvurusu başladı.

Bahşılı Belediye Başkanlığı tarafındna yayınlanan son dakika açıklamasında güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere 55 KPSS ile kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Belediye tarafından yapılan açıklamada başvuruların 23 Ağustos tarihi ile başladığı bildirildi. Peki başvuru nasıl yapılacak? Başvuru şartları nedir? İşte detaylar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel ve özel şartlar şu şekilde:

- Türk Vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak yâda askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

- İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak.
- Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak 
- Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sırasında; Sınava girmek isteyen adaylar, www.bahsili.bel.tr adresi üzerinden veya Belediyemizden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya noter onaylı sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla Belediyemizce tasdik edilebilecek fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir)

ğ) Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış Valiliklerce verilen Özel güvenlik görevlisi kimlik kartının aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç