BDDK'dan Dolara Müdahale ve Kredilerle İlgili Son Dakika Açıklaması

BDDK'dan Dolara Müdahale ve Kredilerle İlgili Son Dakika Açıklaması

Son dakika haberi: BDDK'dan kredilerle ilgili yeni hamle geldi. İşte gelen son dakika açıklaması.

Kredi 26 Haz 2022 22:02 0
BDDK'dan Dolara Müdahale ve Kredilerle İlgili Son Dakika Açıklaması

Son dakika haberi: BDDK'dan yeni hamle.

Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından daha önce bankalara, kredilerin kullandırım
amacına uygun olmayan işlemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılmasının engellenmesi
için azami özenin gösterilmesi yönünde talimatlar verilmişti. Ancak bazı şirketlerin,
Döviz borcu ya da döviz yükümlülüğü olmamasına hatta döviz pozisyon fazlası
bulunmasına rağmen, TL kredi kullanarak döviz alımı gerçekleştirdikleri ve döviz
pozisyonu tuttukları görülmüştür. Yani üretime, istihdama, yatırıma gitmesi gereken
uygun koşullu TL ticari kredi kaynakları, gerçek bir ihtiyaç olmadığı halde bazı
şirketlerce döviz alımı amacıyla kullanılmaya devam etmektedir.
Bu itibarla, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kaynakların daha verimli ve üretken
alanlarda kullanılarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını ve kredilerin amacına
matuf bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla gerekli görülen bir makro ihtiyati
tedbir olarak 24.06.2022 tarihli ve 10250 sayılı Kurul Kararı(Karar) alınmıştır.
Bu çerçevede, Kararın uygulanmasına ilişkin yaşanabilecek tereddütlerin
giderilmesi bakımından aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür:
Karar Kapsamına Dahil Olma Şartları ve Kapsama Dahil Olunmayan Haller:
 1. 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili düzenlemeler uyarınca
bağımsız denetime tabi bir şirket(Şirket) olması,
 2. Şirketin YP nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif döviz ile bankalardaki
YP mevduatın) TL karşılığının 15 milyon TL’nin üzerinde olması,
 3. Şirketin YP nakdi varlıkların TL karşılığının; aktif toplamından veya son
1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10’unu aşması.
Herhangi bir şirketin bu Karar kapsamına girebilmesi yukarıdaki her 3 şartın birden
sağlanması gerekmektedir.
1. şartın sağlanmaması halinde, yani bir şirketin ilgili mevzuat uyarınca bağımsız
denetime tabi bir Şirket statüsünde olmaması durumunda söz konusu şirket bu
Karar kapsamına girmeyecektir.

DOLAR NE KADAR?

Dolar kuru şu sıralar 16 lira 92 kuruş seviyesinde.

Yorumlar (0)

Seç