Bayburt İl Göç İdaresi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bayburt İl Göç İdaresi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapıyor

İçişleri Bakanlığı Bayburt Göç İdaresine personel alımı yapılacak. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

İŞKUR İlanları 29 Nisan 2024 0
Bayburt İl Göç İdaresi KPSS'siz işçi ve personel alımı yapıyor

Bayburt İl Göç İdaresine personel alınacak. Başvuru İŞKUR'da başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafındna İŞKUR'da bir duyuru yayınlandı. Duyuruda temizlik görevlisi, şoför ve güvenlik görevlisi kadrosunda istihdam etmek üzere 66 personel alımı yapılacağına yer verildi. Duyuruya baktığımızda başvuru şartlarının şu şekilde olduğu görüldü:

İLANA KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Güvenlik görevlisi, temizlik personeli ve şoför kadroları için aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2- İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- İlan tarihi itibarıyla askerlikle ilişiği bulunmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,

7- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

8- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

9- İlan tarihi itibarıyla Bayburt ilinde ikamet ediyor olmak,

10- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

11- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.

12- Sürekli işçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

13- Başvurular sadece bir unvan için yapılacaktır. Birden fazla unvan için yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

14- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan/sınav sürecinin her aşamasında Başkanlıkça sonlandırılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, istihdam işlemleri yapılmış ise işlemleri iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kamu ilanlarına başvurular başladı ve 4 gün sürecek. KPSS'siz yapılacak personel alımı kura ile gerçekleşecek. Başvurular aşağıdaki videoda belirtildiği gibi yapılacak:

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç