Başvuru başlıyor: Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alımı yapacak 2023

Başvuru başlıyor: Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alımı yapacak 2023

Mersin Büyükşehir Belediyesi 60 KPSS ile en az lise mezunları arasından itfaiye eri alımı yapacak. Başvuru 6 Ekim'de başlıyor.

Başvuru başlıyor: Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alımı yapacak 2023

Son dakika: Mersin Büyükşehir Belediyesi 50 itfaiye eri alımı başvurusu başlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz gün yayımlanan personel alım ilanı için başvurular başlıyor. Belediye tarafından yayımlanan ilana baktığımızda alımların en az lise mezunları arasından yapılacağı görülüyor. İşte başvuru detayları...

KİMLER BAŞVURABİLİR?

1.    Türk vatandaşı olmak
2.    Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3.    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4.    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak 
5.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
6.    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ÖZEL ŞARTLAR
 
1.    İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
2.    657 sayılı Kanun’un 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.) 
3.    Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları 
4.    Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları
5.    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
6.    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU EVRAKLARI

Sınava g.irmek isteyen adaylar, www.mersin.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını alıp imzalayacakları başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir. 

1.    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi ya da barkodlu/karekodlu geçici kimlik belgesi,
2.    Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı, noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınmış karekodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
3.    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4.    Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya barkodlu/karekodlu geçici sürücü belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
5.    KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
6.    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
7.    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8.    2 adet vesikalık fotoğraf

BAŞVURU

İlana başvurular 6-10 Kasım 2023 tarihleri arasında şahsen alınacak. Başvuru formu yayınlandığında haberdar olmak için aşağıdaki linklerden Finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin

Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;