Başvuru başlıyor: Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 memur alımı yapacak 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Başvuru başlıyor: Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 memur alımı yapacak 2024

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 73 zabıta memuru alımı yapılacak. Başvuru başlıyor.

Başvuru başlıyor: Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 memur alımı yapacak 2024

Antalya Büyükşehir Belediyesi 73 memur alımı başvurusu başlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesine 73 zabıta memuru alımı yapılacak. Belediye tarafından yayımlanan ilana baltığımızda alımların ön lisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılacağı ve başvuruların önümüzdeki günlerde başlayacağı görülüyor. Bizde bu yazımızda söz konusu personel alım ilanının başvuru detaylarına yer verdik. İşte başvuru tarihi ve şartları.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, önlisans mezunları için 2022-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2022-KPSS P3 puan türünde, Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Büyükşehir Belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

f) Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Rusça YDS'den en az (C) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 12-16 Şubat tarihleri arasında belediyeye gerekli belgeler ile şahsen yapılacaktır. Başvuru formu yayımlandığında bildirimle haberdar olmak için UYGULAMAMIZI İNDİRİN

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç