Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 18 Personel Alımı Yapacak

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 18 Personel Alımı Yapacak

Balıkesir Üniversitesi tarafından bir ilan yayınlandı ve en az lise mezunlarından 50-60 KPSS puan şartı ile personel alınacağına yer verildi.

Finans Magazin 20.6.2022 00:35 0
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli 18 Personel Alımı Yapacak

Balıkesir Üniversitesi 18 personel alımı yapacak. 

Balıkesir Üniversitesi tarafından bir ilan yayınlandı ve en az lise mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alınacağı duyuruldu. 

"Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan personel alımı duyurusunda detaylar şu şekilde verildi:

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde açıklandı:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular aşağıdaki ilan metninde yer alan evraklarla birlikte Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Başvurusunu yapmak isteyen adayların 15 gün içerisinde müracaatını yapması gerekmektedir. 

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç