Balıkesir Üniversitesi personel alımı yapacak 2023

Balıkesir Üniversitesi personel alımı yapacak 2023

Balıkesir Üniversitesi büro personeli ve kütüphaneci kadrolarına alım yapacak.

İş İlanları 27 Şubat 2023 00:30 0
Balıkesir Üniversitesi personel alımı yapacak 2023

Balıkesir Üniversitesi büro personeli ve kütüphaneci alımı yapacak.

Balıkesir Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve büro personeli ile kütüphaneci kadrolarında istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Toplamda 8 personel alımı için yayınlanan personel alımında başvurular başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
\-- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4lB maddesinin "Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.
5- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru bilgileri şu şekilde:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun
pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu be|irtilmemiş
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BAL|KEsiR adresine posta yolu
veya şahsen yapacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge
ile yapılan başvurular ile faks veya lnternet üzerinden yapılacak başvurular lşleme alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki evrakları teslim etmesi gerekmektedir:

1- Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
5- Varsa SGK prim günlerini gösterir belge

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç