Bahşılı Belediyesi personel alımı yapacak: 55 KPSS ile memur, tekniker ve güvenlik görevlisi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Bahşılı Belediyesi personel alımı yapacak: 55 KPSS ile memur, tekniker ve güvenlik görevlisi

Bahşılı Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 55 KPSS ile personel alımı yapılacağına yer verildi.

Bahşılı Belediyesi personel alımı yapacak: 55 KPSS ile memur, tekniker ve güvenlik görevlisi

Bahşılı Belediyesi 55 KPSS ile personel ve güvenlik görevlisi alacak.

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 55 KPSS puanı ile personel ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. İlanın duyurusu bugün yayınlandı ve personel alımı başvurusunun 15 Nisan tarihinde başlayacağı görüldü. Peki başvurular nasıl yapılacak?

KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılıksuçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak yâda askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak

- İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların
karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B)
sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerleçıkarılmış olmamak,

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış
Valiliklerce verilen Özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak 

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde
belirtilen şartları taşımak

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda
belirtilen şartları taşımak.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi için, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun

BAŞVURU

Başvurular 15 Nisan tarihinde belediyeye yapılacak. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç